Czekając na podwyżki

Od marca wzrosną kwoty emerytur i rent. Na podwyżki w województwie lubelskim czeka około 400 tysięcy osób.


Sama waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia (brutto) z końca lutego przez wskaźnik, który wyniesie w tym roku 102,86%. Oznacza to, że emerytury wzrosną od marca o 2,86 %. To nie jedyna zmiana. – W tym roku, wyjątkowo, obowiązują również kwoty minimalnych podwyżek. Emerytury wzrosną co najmniej o 70 zł brutto, pod warunkiem że emeryt ma odpowiedni staż ubezpieczeniowy, wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – informuje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim.

Skomplikowane przepisy najlepiej zrozumieć na przykładzie. – Załóżmy, że emerytura pani Janiny w lutym 2019 r. wynosi 2 tysiące złotych brutto. Kobieta wypracowała wcześniej staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 20 lat. Kwotę 2 tysięcy złotych mnożymy przez 102,86 %, co daje nieco ponad 2057 złotych. Podwyżka procentowa wynosi w jej przypadku 57,20 zł. Jest jednak niższa od tegorocznej minimalnej podwyżki, dlatego ostatecznie emerytura pani Janiny wzrośnie do kwoty 2070 zł, czyli o 70 złotych – tłumaczy M. Korba.

Od marca wzrosną też stawki innych świadczeń. – Wyższe o co najmniej 70 zł brutto będą także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną o minimum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe o co najmniej 35 zł brutto.

Minimalna emerytura wyniesie zatem od marca 1100 złotych. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższa renta rodzinna od marca również będą wynosić 1100 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 825 zł. 1100 zł to nowa kwota renty socjalnej, a 1140,99 zł – świadczenia przedemerytalnego – wymienia Korba.

Opracował Grzegorz Rekiel