Czekanie na halę

Hala na razie jest tylko na papierze

Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Rycerskiej od wielu lat zmaga się z brakiem niezbędnej infrastruktury sportowej. Od czasu przeprowadzki placówki w 1999 roku do budynku dawnej filii dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej (w dodatku zaprojektowanego jako przedszkole – przyp. aut.) nie posiada ona sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia.

Społeczność szkolna postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i wobec braku planów inwestycyjnych ze strony miasta zgłosiła projekt budowy przy szkole nowej hali do Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. W jego ramach miał zostać wykonany tzw. obiekt typu lekkiego, na co miała wystarczyć kwota 300 tys. zł. Pomimo zebrania 1400 głosów i zakwalifikowania projektu do sfinansowania, jego realizacja została zaniechana. Miejscy urzędnicy zdecydowali bowiem, że zamiast sali gimnastycznej w technologii budynku typu lekkiego wybudują halę w technologii tradycyjnej. Ta kosztowałaby jednak kilka milionów złotych, a takich pieniędzy miasto wciąż nie znalazło.

– Wybór tradycyjnej konstrukcji budynku podyktowany jest przede wszystkim lepszą efektywnością energetyczną tego typu obiektów. Konstrukcje lekkie nie do końca odpowiadają naszym warunkom klimatycznym, stąd zazwyczaj stosowane są jako rozwiązania tymczasowe – tłumaczy Monika Głazik z lubelskiego Urzędu Miasta.

Dotychczas miastu udało się wykonać kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne pozwolenia. Przetarg na budowę ruszy, kiedy zadanie zostanie wpisane do budżetu. Nie wiadomo czy uda się to już w przyszłym roku.

– Zgonie z kosztorysem inwestycji, koszt budowy sali i robót uzupełniających szacowany jest na 4,6 mln zł netto. Obecnie trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta, w którym zostaną określone wszystkie wydatki w 2022 roku, w tym na zadania inwestycyjne dla placówek oświatowych – mówi Monika Głazik.

W ramach planowanego zadania powstanie obiekt nowej hali (wraz z pomieszczeniami dodatkowymi takimi jak m. in. magazyny, szatnie, natryski, toalety) z zagospodarowaniem przyległego terenu, wykonaniem instalacji: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego ogrzewania, elektrycznej i teletechnicznej, a także realizacją robót branży drogowej – miejsc postojowych, chodników i opasek przy budynku. Ponadto konieczna będzie też budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrznej instalacji grzewczej oraz przyłącza wodociągowego.

Aktualnie do SP nr 42 uczęszcza łącznie 370 uczniów, z czego 48 to uczniowie dwóch klasach pierwszych.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here