Czterech do brydża, czyli rady osiedli

Spotkania rad osiedli w Chełmie z roku na rok są coraz mniej liczne. Gdyby nie radni i urzędnicy, trudno byłoby zebrać przysłowiową czwórkę do brydża. A szkoda, rady mogą mieć realny wpływ na decyzje urzędników i radnych.

SŁONECZNE

Alternatywa dla Metalowej

Sześciu mieszkańców zjawiło się na zebraniu rady osiedla Słoneczne. Komentowali, że widocznie pozostali nie mają żadnych problemów ani postulatów. Wiesław Wróblewski, przewodniczący rady osiedla, zwracał jednak uwagę, że w tym roku żaden z wniosków zgłoszonych przez radnych osiedlowych do miejskiego budżetu nie został zrealizowany. Radni osiedlowi zauważyli już, że gdy w poprzednich latach składali do ratusza długą listę postulatów szanse na ich realizację malały. Mają nadzieję, że tym razem zwiększą swoje szanse, zgłaszając tylko cztery wnioski do przyszłorocznego budżetu. Priorytetowym zadaniem jest remont drogi przy ul. Wieniawskiego na odcinku od Tesco w kierunku Ogrodowej.

– Z tej drogi korzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Słoneczne, ale wszyscy chełmianie, którzy skracają sobie tędy trasę – mówił przewodniczący Wróblewski. – Jadą ulicą Trubakowską, Metalową, Ogrodową i Wieniawskiego. To taka mała obwodnica Chełma. Wszyscy widzą potrzebę remontu, ale go nie ma.

Temat wywołał dyskusję. Mieszkańcy po raz kolejny zwrócili uwagę na to, jak niebezpiecznie jest przy ul. Metalowej w kierunku przejazdu kolejowego. Tradycyjnie mówili o tym, że ten odcinek jest ciasny, kręty, pełen kolin, brakuje tam chodnika i pora już zadbać o bezpieczeństwo na tym odcinku. Pytali, na jakim etapie jest wykup gruntów i kiedy rozpocznie się tam inwestycja. Obecna na spotkaniu Dorota Tworek-Kodeniec, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM Chełm, poinformowała mieszkańców osiedla Słoneczne o alternatywnym rozwiązaniu.

– Chodzi o obwodnicę południową miasta, biegnącą od Alei 3 Maja, ulicy 15 Sierpnia i dalej w planie zagospodarowania jest jej kontynuacja równolegle do ulicy Metalowej i przejazdu kolejowego w kierunku ulicy Majdan – mówi dyrektor Tworek-Kodeniec. – Ten odcinek można zaprojektować tak, aby połączyć osiedle Słoneczne i Zachód. Gdyby zbudować w tym miejscu jedną nitkę tej obwodnicy, wtedy odciążyłoby to ruch. To idealne rozwiązanie, tym bardziej, że miasto wykupiło już tam część gruntów. Należałoby wykonać projekt techniczny i etapami realizować kolejne odcinki. To wymaga również inicjatywy od mieszkańców.

Wielu mieszkańców było zaskoczonych, że istnieje taka alternatywa. Przyjęli ją z aprobatą.

– Dobrze, że pani nam o tym mówi. To prawda, że najpierw powinno się wykonywać inwestycje strategiczne dla miasta, a nie bawić w drobne przedsięwzięcia – mówi jeden z mieszkańców.

Dyrektor Tworek-Kodeniec zaprosiła mieszkańców do ratusza, aby pokazać im mapy i przebieg planowanej drogi. Przewodniczący Wróblewski stwierdził, że skorzysta z tego zaproszenia.

– Wkrótce zjawię się u pani, abyśmy mogli wspólnie ten temat omówić i sprecyzować nasz postulat – stwierdził Wróblewski.

Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na to, że miasto jest niewystarczająco oświetlone i wciąż wiele tu obskurnych blaszanych garaży. Zebrani w samych superlatywach mówili też o wielofunkcyjnym boisku na osiedlu Słonecznym, z którego korzysta mnóstwo młodzieży.

W zebraniu rady osiedla Słoneczne uczestniczyli radni miejscy Dariusz Grabczuk oraz Mariusz Kowalczuk, a także przedstawiciele straży miejskiej i policji.

Wnioski zgłoszone przez radę osiedla Słoneczne do przyszłorocznego budżetu to: remont kolejnego odcinka ul. Wieniawskiego; wykup działek i przygotowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej wraz z chodnikami do posesji przy ul. Lwowskiej od nr 102 do nr 127; remont chodnika przy ul. Lwowskiej na odcinku od sklepu budowlanego „Perfect” do granicy miasta z gminą Chełm; położenie nakładki asfaltowej przy ul. Pszennej od nr 68 i 70 A do końca oraz od nr 12 A do nr 12 F. (mo)

ZACHÓD

Tu piją, a tam brudno

Wylewająca się cuchnąca ciecz ze śmietników i niewylewająca za kołnierz młodzież. M.in. na to uskarżali się mieszkańcy osiedla Zachód podczas zebrania w ubiegłym tygodniu.

– Śmietniki na osiedlu są dziurawe i niedezynfekowane. Śmierdzi od nich na kilka metrów – mówili mieszkańcy. Szybko usłyszeli odpowiedź od obecnych na zebraniu urzędników, że po części winni są temu oni sami. Bo gdyby nie wyrzucali płynów do śmietniczek, np. całych słoików z przetworami, to nie miałoby się co wylewać. Równocześnie zapowiedzieli, że przyjrzą się tematowi. Podobnie, jak młodzieży, która urządza sobie schadzki pod pomnikiem Sikorskiego.

Jak zawsze nie brakowało też apeli o inwestycje infrastrukturalne. Te zgłoszone przez Radę Osiedla do przyszłorocznego budżetu to: budowa oświetlenia przy ul. Piwnej, opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ul Metalowej od ul Złotej do skrzyżowania z ul. Ogrodową (droga, chodniki, oświetlenie), budowa oświetlenia i chodnika przy ul. Synów Pułku na odcinku od Przychodni Lekarzy Rodzinnych do bloków TBS, przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka, przebudowa skrzyżowania ul. Lubelska-Zachodnia (obok Biedronki), budowa ul. Legionów Polskich od ul. Koszarowej do ul. Lubelskiej, przedłużenie ul. Koszarowej w kierunku SP nr 7 – kolejny etap oraz budowa kolejnego odcinka drogi dojazdowej do ul. Synów Pułki przy spółdzielni mieszkaniowej Eskulap przy blokach nr 7,9.

– Nasze propozycje do budżetu w znacznej większości pokrywają się z wnioskami złożonymi przez mieszkańców do tegorocznego budżetu obywatelskiego. To obrazuje skalę potrzeb oraz inicjatywę mieszkańców w zakresie zgłaszanych inwestycji – mówi Monika Zaborek-Turewicz. (mg)

Os. XXX-lecia

Ponawiają postulaty

Osiedle XXX-lecia to głównie bloki Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ale postulaty dotyczące inwestycji w ramach budżetu miasta mieszkańcy też co roku składają. Największą satysfakcję sprawia im fakt, że do skutku doszła przebudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej z ul. Wieniawskiego i Drogą Męczenników. O tę inwestycję od dawna apelowali także mieszkańcy osiedli Słoneczne i Kościuszki. Podczas środowego zebrania rady osiedla XXX-lecie zwrócono uwagę na potrzebę modernizacji podjazdów dla osób starszych i niepełnosprawnych przy przystanku dla busów przy Al. Armii Krajowej.

– Chcielibyśmy, aby zauważono problem osób niepełnosprawnych i starszych korzystających z tego przystanku – mówi Artur Jędruszczak, przewodniczący rady osiedla XXX-lecie. – To ważne, aby ułatwić tym osobom dostęp do środków transportu. Mamy nadzieję, że to zadanie zostanie poddane analizie.

Priorytetowym – także dla ChSM – postulatem zgłoszonym do przyszłorocznego budżetu przez mieszkańców osiedla XXX-lecie jest modernizacja drogi w rejonie Al. 1 AWP 41a, 41b, 41c za budynkiem Poczty wraz z zatokami parkingowymi. To zadanie stanowi także jedyny wniosek zgłoszony przez mieszkańców osiedla XXX-lecie do budżetu obywatelskiego (głosowanie od 17 do 22 września br.). Kolejne inwestycje, o które wnioskują mieszkańcy osiedla XXX-lecie to: modernizacja dróg przy ul. Nowy Świat przy postoju taksówek, a także przy ul. gen. Grota Roweckiego. Ważną inwestycją, o którą zabiegają mieszkańcy osiedla XXX-lecie jest też przebudowa parkingów i remont drogi przy ul. Droga Męczenników. Kolejny wniosek dotyczy przebudowy nawierzchni przy ul. Powstańców Warszawy z wydzieleniem zatok parkingowych oraz remontem chodnika na odcinku od ul. Wojsławickiej do skrzyżowania przy ZSO nr 6 oraz na odcinku od ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Połaniecką i ul. Droga Męczenników. Po raz kolejny zgłoszono wniosek o rewitalizację parku międzyosiedlowego. Mieszkańcy osiedla XXX-lecie ponowili też wniosek o utwardzenie drogi przy Lwowskiej B przy blokach Grota Roweckiego 2b-2c. Problem znają, bo wielokrotnie poruszany był na zebraniach rad osiedla XXX-lecie. Sprawę komplikował fakt, że nieruchomość nie ma jednego właściciela. Część pasa drogowego należy do miasta, a część do Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (mo)

REJOWIECKA

Nerwy, jak zawsze

W zebraniu rady osiedla Rejowiecka z roku na rok uczestniczy coraz mniej mieszkańców. Niezmienne pozostaje to, że spotkania te wciąż są pełne burzliwych dyskusji. Już na początku zebrania emocje wywołał temat budowy kanału burzowego przy ul. Budowlanej. Był to jeden z ubiegłorocznych wniosków przewidzianych do realizacji. Na tę inwestycję zabezpieczono w budżecie 200 tys. zł, ale oferty firm były prawie dwukrotnie wyższe i inwestycja wciąż nie została zrealizowana. Przetarg powtórzono i w najbliższych dniach wykonawcy znowu będą mogli składać oferty. Nie ma jednak gwarancji, że przedsięwzięcie, a konkretnie jego pierwszy etap, dojdzie do skutku. Mieszkańcy się niecierpliwią, bo – jak mówią – kanalizacja jest niedrożna, przez co zalewa im domy i podwórka. Sprawa jest skomplikowana, bo dotyczy także mieszkańców Horodyszcza w gminie Chełm. Jeden z nich zjawił się na zebraniu i domagał od chełmskich urzędników działań. Tłumaczył, że zalewane przez wodę budynki z roku na rok niszczeją. Z kolei urzędnicy odpowiadali mu, że miasto nie umywa rąk od tego przedsięwzięcia, ale powinna się do tego dołożyć także gmina Chełm. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie umówione spotkanie samorządowców z mieszkańcami w tej sprawie.

Mieszkańcy osiedla Rejowiecka dopytywali o budowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Miało ono powstać w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego, ale oferty firm też były o wiele wyższe niż 250 tys. zł przewidziane na to zadanie.

– W pierwszym przetargu zaoferowano kwotę 390 tysięcy złotych, w drugim nikt się nie zgłosił, w kolejnych dwukrotnie padły kwoty opiewające na 580 tysięcy złotych – mówiła Danuta Domańska, dyrektor Biura Inwestycji Miejskich UM Chełm. – W tym roku są ogromne problemy z wyłonieniem wykonawcy. Nawet, gdy się zgłoszą, to proponują ceny przewyższające nasze możliwości.

Mieszkańcy stwierdzili, że to przez „rok wyborczy”.

– Firmy mają mnóstwo zleceń, bo przez cztery lata niewiele się działo, a teraz przed wyborami w całym mieście trwają roboty drogowe – stwierdził jeden z mieszkańców.

Obecny na zebraniu Józef Górny, wiceprezydent Chełma, odpowiedział, że większa ilość realizowanych ostatnio inwestycji nie wynika z faktu, iż zbliżają się wybory. Zapewniał, że w tym czasie rozstrzygały się konkursy i rozdysponowane były dotacje na kolejne przedsięwzięcia. Wiceprezydent odniósł się też do zapowiadanego a wciąż niezrealizowanego z powodu braku pieniędzy zagospodarowania zbiornika Glinianki. Ale jeden z mieszkańców odpowiedział mu, że lepiej już to „bajoro” zasypać, a do budżetu miejskiego zgłosić nie dwadzieścia a trzy inwestycje na osiedlu Rejowiecka. To jego zdaniem zwiększyłoby szanse na ich realizację. Ostatecznie rada osiedla Rejowiecka do przyszłorocznego budżetu zgłosiła trzynaście wniosków. Za najpilniejsze uznano dokończenie chodnika przy ul. Wygon oraz oświetlenia przy ul. Judyma. Pozostałe to: rozpoczęcie budowy kanału burzowego przy ul. Budowlanej; wykup działek pod budowę dróg przy ulicach Poleskiej oraz Bursztynowej; dalsze etapy budowy kanału burzowego przy ul. Ceramicznej oraz oświetlenia przy ul. Malowane; położenie nakładki asfaltowej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej; dalszy etap budowy ul. Krańcowej, oczyszczenie osadnika przy ul. Wygon; dokumentacja techniczna na oświetlenie ul. Tuwima; budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ceramicznej po stronie domów jednorodzinnych; zagospodarowanie zbiornika „Glinianki”. (mo)

DZIAŁKI

Śmieci kłują w oczy

Zebranie Rady Osiedla Działki zdominowały śmieci. Mieszańcy skarżyli się, że notorycznie w małych śmietniczkach lądują wypchane po brzegi worki z odpadami. Inna kwestia, że wiele osób śmieci pali. Mieszkańcy tego osiedla – o czym pisaliśmy kilka tygodni temu – sami ruszyli na wojnę z trującymi ich w ten sposób sąsiadami. Wywiesili kilka plakatów, w których dosadnie dali palącym plastiki do zrozumienia, że sobie tego nie życzą.

– Jak wygląda kwestia kontroli? Przecież wystarczy sprawdzić, czy wszyscy mają podpisane deklaracje śmieciowe. Życzylibyśmy sobie także częstszych wizyt straży miejskiej – apelowali.

Przewodniczący Rady Osiedla Roland Kurczewicz zapewnił, że poprosi, aby na kolejnym zebraniu przedstawiciel odpowiedniego wydziały magistratu wypowiedział się w tej kwestii.

Ale oczywiście i na tym osiedlu nie brakuje innych potrzeb. Rada Osiedla skrupulatnie wsłuchała się w głosy mieszkańców i stworzyła następującą listę wniosków do przyszłorocznego budżetu miasta: budowa ul. Słonecznej, budowa ul. Niecałej, modernizacja ul. Cisowej, kontynuacja prac przy modernizacji i budowie chodników w ul. Litewskiej, modernizacja ul. Kilińskiego, budowa przejazdu rowerowego przez ul. Hrubieszowską na obszarze lasu Borek (przejazd łączący leśne ścieżki, za terenem dawnej składnicy sanitarnej), modernizacja ul. Baczyńskiego, przebudowa skrzyżowania ul. Mościckiego z ul. Reytana, modernizacja ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Litewskiej, modernizacja ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Kilińskiego, modernizacja ul. Łowieckiej oraz przebudowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Grunwaldzkiej, modernizacja ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Kilińskiego, wymiana nawierzchni na innych ulicach osiedla w miarę dostępności środków finansowych oraz budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej. (mg)

CEMENTOWNIA

Najważniejsze ciepło

Blisko 30 osób wzięło udział w zebraniu Rady Osiedla Cementowania. Większość zjawiła się tam, aby poznać szczegóły podłączenia osiedla do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC, o czym podczas spotkania opowiadał prezes miejskiej spółki.

Ale nie zabrakło też debaty o osiedlowych potrzebach. Z niej zrodziła się długa lista życzeń, którą Rada Osiedla przekazała miastu jako wnioski do przyszłorocznego budżetu. Ludzie chcą nowych nawierzchni ulic, chodników, ale także rewitalizacji ogródka jordanowskiego.

A oto dwanaście postulatów w szczegółach: przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. ks. Brzózki od ul. 11 listopada do ul. Litewskiej numery nieparzyste, naprawa schodów na skrzyżowaniu ul. Batorego i ks. Brzózki, budowa wybiegu dla psów wraz z placem zabaw w ogródku Jordanowskim, przebudowa chodnika ul. Rolniczej od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego – strona parzysta, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi łącznie z placem manewrowym na ul. Stanisława Skibińskiego, przebudowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej po stronie nieparzystej od ul. Dębowskiego do skrzyżowania ul. Litewska – Batorego, przebudowa nakładki bitumicznej na ul. Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brzózki – Litewska z ul. Jana Kilińskiego, przebudowa budynku wraz ze sceną w ogródku jordanowskim, budowa oświetlenia części parku w ogródku jordanowskim, rewitalizacja ogródka jordanowskiego, modernizacja kanalizacji burzowej na ul. Mikołaja Reja od ul. Kamińskiego do ul. 11 listopada oraz przebudowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada. (mg)