Czternastki dla emerytów i rencistów

Wkrótce Zakład Ubezpieczeń Społecznych ruszy z wypłatą tzw. czternastek dla emerytów i rencistów. ZUS wypłaci je z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków.

– Czternasta emerytura, czyli kolejne w tym roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. ZUS przekaże czternastki tym, którzy mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń na dzień 24 sierpnia. Dla większości osób świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł. Pełna czternastka przysługuje osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.

– ZUS wypłaci czternastki razem z bieżącymi emeryturami i rentami – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. – Pierwsi dostaną je klienci, których termin płatności podstawowego świadczenia przypada na 25 sierpnia. Wypłaty czternastek trafią do kolejnych świadczeniobiorców do 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby, które pobierają świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here