Czy faktycznie w chełmskim kryminale dzieją się takie rzeczy?

Zamiatanie pod dywan problemów, krycie „swoich” i gnębienie „obcych”, niszczenie dowodów. – Takie rzeczy dzieją się – jak twierdzą autorzy listu, który dotarł do naszej redakcji – w Zakładzie Karnym w Chełmie i bynajmniej nie dotyczą osadzonych. Dyrekcja więzienia unika odpowiedzi, a choć pod zarzutami nikt nie chce się podpisać nazwiskiem, na pewno wymagają one sprawdzenia i wyjaśnienia.

– Kierownik (tu pada nazwisko) jednego z działów traktuje zakład karny jak swój własny folwark. Jeśli ktoś jest jego kolegą, sprawy zamiata pod dywan – czytamy w liście. – Przykładem niech będzie sytuacja z grudnia. Wtedy to jeden z funkcjonariuszy, kolegów kierownika, przekazał osadzonemu (karanemu w przeszłości za rozboje, pobicia, groźby, narkotyki i przemyt) kiełbasę naszpikowaną substancją niewiadomego pochodzenia.

Kiedy inni „klawisze” zwrócili uwagę na podejrzaną przesyłkę, kierownik miał rzekomo zniszczyć dowód (substancję ze środka), by chronić kolegę, który ją dostarczył skazanemu. Takich sytuacji, gdy funkcjonariusze służby więziennej wchodzą w nielegalny kontakt z pozbawionymi wolności i nie zostają nigdy ukarani, jest więcej. Jak nie jesteś znajomym kierownika, to wszczyna on postępowanie dyscyplinarne za błahe przewinienia” – piszą autorzy listu, tłumacząc tym niepodawanie swoich nazwisk.

O ustosunkowanie się do opisanej sytuacji poprosiliśmy dyrekcję ZK w Chełmie. I nawet dostaliśmy odpowiedź.

– Po otrzymaniu informacji o możliwości zachowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami przez podwładnego, dyrektor jednostki wszczął w sprawie czynności wyjaśniające oraz postępowanie dyscyplinarne. Obecnie mężczyzna jest zawieszony w czynnościach służbowych i nie pełni służby. Sprawa została również zgłoszona do odpowiedniej prokuratury – poinformował w kontekście przytoczonego wydarzenia z grudnia por. Paweł Kosiorek, rzecznik prasowy ZK w Chełmie.

Jak ustaliliśmy, nie chodzi jednak o podwładnego, na którego wskazują autorzy listu. Dotarliśmy zatem do byłych już pracowników chełmskiego więzienia, by dowiedzieć się, czy faktycznie taki stan rzeczy może mieć miejsce. Nie zaprzeczyli, bo pod adresem wspomnianego kierownika sami mają długą listę zastrzeżeń i potwierdzają, że w ZK dochodzi do nieprawidłowości, których w obawie przed „wewnętrznymi” konsekwencjami nikt oficjalnie nie zgłasza.

– Po wejściu do celi i ujawnieniu nielegalnych przedmiotów, odciąga się młodych funkcjonariuszy. Mówi się im, żeby wyszli, że kto inny wykona czynności, a im przydziela inne zadania. Nieraz byłem świadkiem takich sytuacji – opowiada były już funkcjonariusz służby więziennej.

Inny wspomina o mobbingu i gnębieniu młodych funkcjonariuszy. – Jest grupa, która trzęsie wszystkim. Kierownik pilnuje, żeby kolegom nic się nie stało. Jak im podpadniesz, to nie masz życia. Po ponad 25 latach pracy wyleciał człowiek, który niby za późno zastosował środki przymusu bezpośredniego. Dlatego ludzie uciekają z ZK. Wielu odeszło m.in. do straży granicznej – mówi.

Mężczyzna przypomina też o sprawie sprzed dekady, kiedy to jedna z pracownic ZK złożyła zawiadomienie o gwałcie. Śledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ale ostatecznie do procesu nie doszło, bo pokrzywdzona nagle wycofała zarzuty.

Co naprawdę dzieje się w chełmskim więzieniu? Czy władze ZK są w stanie zapewnić, że w każdym przypadku ujawnienia w celi nielegalnych przedmiotów, które zostały dostarczone osadzonym, funkcjonariusze, którzy dokonali przekazania są karani za niedopełnienie obowiązków? Czy do dyrekcji ZK wpłynęły jakiekolwiek skargi czy zażalenia na opisanego w liście kierownika? Na te pytania niestety rzecznik chełmskiego więzienia nie odpowiada. A sprawa na pewno wymaga sprawdzenia i wyjaśnienia. (pc)