Czy obwodnica nabierze tempa?

Przed wyborami 150 mln zł dotacji na budowę południowej obwodnicy obiecał wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa i kandydaci PiS

Radny Mirosław Czech chce wiedzieć, czy realizacja południowej obwodnicy miasta nabierze tempa. Wkrótce ratusz podpisać ma umowę z wykonawcą na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji. Pozostaje trzymać kciuki, aby przedwyborcza deklaracja wiceministra MON o przekazaniu przez resort 150 mln zł na to przedsięwzięcie, faktycznie się ziściła.  

Tuż przed wyborami parlamentarnymi w Chełmie zorganizowano konferencję prasową, podczas której Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej deklarował, że obwodnica południowa miasta zostanie wpisana przez Ministerstwo Obrony Narodowej na listę dróg strategicznych dla obronności i bezpieczeństwa państwa, a na jej powstanie zostanie wyłożone 150 mln zł. Zapowiadano, że taki wniosek będzie przekazany do Kancelarii Premiera i w marcu przyszłego roku będzie można uzyskać finasowanie na obwodnicę. Do konferencji tej nawiązał na połączonych komisjach Rady Miasta Chełm radny Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA, który trzy lata temu przedstawił pierwszą koncepcję południowej obwodnicy miasta. Dopytywał on – tradycyjnie – na jakim etapie jest inwestycja. Chciał wiedzieć, czy w związku z zapowiedziami na konferencji z udziałem wiceministra budowa obwodnicy południowej nabierze tempa, i czy mają one jakieś odzwierciedlenie w budżecie.

Przypomnijmy, że przygotowania do inwestycji trwają w mieście od dawna. Latem tego roku ogłoszono przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Wpłynęło kilka ofert, nie przekraczających 1 929 562,50 zł, które ratusz na ten cel zaplanował.

– Wniosek o wyborze wykonawcy został wczoraj przekazany do podpisu prezydenta miasta – oznajmił radnym Radosław Popoławski, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm.

Z kolei Marzena Guzowska, skarbnik Chełma, przypomniała, że ratusz na budowę obwodnicy południowej ma 100 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Teraz poczyniliśmy starania o dodatkowe środki, niemniej jednak jeszcze do tej pory konkretne decyzje nie zapadły, dlatego plan nie został jeszcze zwiększony – oznajmiła skarbnik Guzowska.

Plan miejscowy uchwalony

Obwodnica południowa przebiegać ma przez osiedla: Zachód, Słoneczne, XXX-lecia, Kościuszki, Działki. Jednym z punktów czwartkowej sesji było też uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zachód, a konkretnie obszaru Szarych Szeregów – Synów Pułku (uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia chełmscy radni podjęli w czerwcu 2021 r.). Celem sporządzenia miejscowego planu było „ustalenie zasad zagospodarowania obszaru położonego w zachodniej części miasta i zawartego pomiędzy ulicami: Szarych Szeregów, Zachodnią, Synów Pułku, Legionów Polskich i projektowaną południową obwodnicą miasta oraz przeznaczenia dla rozwoju funkcji zabudowy mieszkaniowej w formie jednostki przestrzennej stanowiącej kontynuację Osiedla Gwarek i Osiedla Zachód”. Podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu złożono 2 uwagi, nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

26 października radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Szarych Szeregów – Synów Pułku.  (mo)