Czy Wspólna ich połączy?

Budowa ulicy Wspólnej stanęła pod dużym znakiem zapytania. Ostatni przetarg nie poszedł po myśli Ratusza, bo najtańsza propozycja była o niemal 2 miliony wyższa, niż miasto ma w budżecie na ten cel. W związku z tym burmistrz poprosił o wsparcie powiat i gminę.

W poniedziałek (8 stycznia) włodawski Ratusz podał informacje z otwarcia ofert przetargowych na budowę ul. Wspólnej, czyli tzw. północnej obwodnicy miasta łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816. Miasto zamierzało przeznaczyć na realizację tego zadania 5 mln zł, z czego w 2024 r. – 2,625 mln zł, w 2025 r. – 2,375 mln zł. Jednak po otwarciu ofert okazało się, że najtańsza oferta firmy „DROGTOM” Roboty Inżynieryjno-Drogowe Tomasz Pruszkowski z Włodawy opiewa na kwotę 6 766 162,61 zł czyli prawie o 1,8 mln zł więcej, niż miasto ma.

Oferty złożyły 4 firmy. Przed ponad miesiącem miał miejsce pierwszy przetarg, który przyniósł podobne wyniki. To o tyle dziwne, że w drugim przetargu zakres prac wyraźnie uszczuplono. Zdaniem ratusza nie ma możliwości finansowych, by dołożyć te brakujące 2 mln zł. Wystarczy bowiem wspomnieć, że na wykupienie nieruchomości na budowę tej drogi już zabezpieczono pół mln zł. Nie ma też możliwości emisji obligacji czyli wzięcia kredytu. Opcją byłoby podniesienie podatków, jednak w roku wyborczym burmistrz ani myśli o tym słyszeć.

Wyjściem jest rezygnacja z tegorocznych inwestycji, ale wówczas wielu mieszkańców może być bardzo niezadowolonych. Jakby tego było mało, na kolejny przetarg miasto już nie ma czasu, gdyż wkrótce wygaśnie promesa z Polskiego Ładu. – Sytuacja jest bardzo trudno, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ta budowa jest potrzebna i wyczekiwana – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Nie chcemy z niej rezygnować, dlatego zwróciliśmy się z zapytaniem do wójta gminy Włodawa i do starosty powiatu włodawskiego o finansowe wsparcie tego zadania.

Zaproponowaliśmy im partycypację w kosztach po 690 tys. zł. Rozumiem, że znalezienie takiej kwoty na szybko może być trudne, dlatego będą mogli oni to wsparcie rozłożyć na dwa lata – tłumaczy Muszyński. Powiat jeszcze nie podjął decyzji o udzieleniu takiego wsparcia. – Ta droga jest bardzo potrzebna, więc punkt o przekazaniu takiego dofinansowanie zostanie dodany do porządku obrad najbliższej sesji i radni zdecydują, czy przekażemy te środki na rzecz miasta – tłumaczy Dariusz Semeniuk, wójt gminy Włodawa. Powiat w tej sprawie jeszcze nie podjął decyzji.

Przypomnijmy.

Ponad rok temu (29 listopada 2022 r.) burmistrz Włodawy oraz wójt gminy Włodawa zaprosili mieszkańców oraz właścicieli działek przy ulicy Wspólnej na spotkanie dotyczące planowanej budowy wspomnianej ulicy. Na spotkaniu przedstawiono koncepcję budowy drogi, wskazane zostały też nieruchomości przewidywane pod wywłaszczenie. I od tej pory przez rok trwały przygotowania do przetargu.

„Walka” o remont ul. Wiejskiej, której stan woła o pomstę do nieba, trwa od co najmniej 20 lat. Zdaniem mieszkających przy tej ulicy, nie da się przy tej drodze normalnie żyć. Latem tumany kurzu, jesienią dziury i kałuże, a zimą zaspy po ośki kół. Co ważne – jest to jedyna droga wiodąca do cmentarza komunalnego. Niektórzy argumentowali nawet, że akurat ten powód powinien burmistrza już dawno przekonać do budowy tej drogi, bo jest to też jego „ostatnia droga”. Po latach sporów ulica rozdzielająca miasto i gminę Włodawę zostanie przebudowana.

Dzięki kwocie z Polskiego Ładu – 4 mln 750 tys. zł – przyznanej miastu na modernizację ul. Wspólnej, zostanie ona wreszcie naprawiona. Obecnie droga jest w części z betonowej płyty, a w części gruntowa, a chodzi o odcinek od drogi wojewódzkiej nr 812 (byłej „betonówki”) do drogi nr 816 (na Hannę). Dofinansowanie obiecało również włodawskie starostwo. Ponad 1,5-kilometrowy odcinek tej ulicy uzyskał wymagane zgody na sprzedaż działek koniecznych do poszerzenia drogi. Liczy ona bowiem w niektórych miejscach nieco ponad 3 m, a musi być to co najmniej 5 m szerokości droga. Jeszcze do tego doszedł chodnik, a koszt wywłaszczenia działek sięgnął pół mln zł, które ratusz ma zabezpieczone w swoim budżecie na przyszły rok, bo dofinansowanie tego kosztu nie obejmuje. (pk)

News will be here