Czystka w ratuszu?

Prezydent zapowiadał dbałość o pracowników. Dlaczego więc odchodzą z urzędu?

Od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada br. wypowiedzenia w magistracie dostało 24 urzędników. W sumie z ratuszem pożegnało się 89 osób, a do pracy przyjęto 68 nowych urzędników, w tym 24 ze zlikwidowanego Zarządu Dróg Miejskich.

Gdy Jakub Banaszek obejmował stery w mieście, w urzędzie było zatrudnionych około 300 osób. Blisko dziewięćdziesiąt z nich już w magistracie nie pracuje. To prawie 30 procent.

Od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada br. prezydent, choć zapowiadał, że zwolnień nie będzie, dał wypowiedzenia 24 pracowników urzędu. W tym samym czasie z osiemnastoma urzędnikami nie przedłużono wygasających umów. Ale to nie koniec odejść z urzędu. Z różnych przyczyn, z ratusza odeszło jeszcze 47 osób. Aż trzydzieści zdecydowało się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, a siedemnaście złożyło wypowiedzenia. Zwolnień być może byłoby więcej, ale część urzędników z legitymacją partyjną, zwłaszcza w zielonym kolorze, by utrzymać pracę, miało złożyć rezygnację z członkostwa w partii.

W ciągu roku do pracy w magistracie przyjęto 68 nowych urzędników, z czego 24 to osoby pracujące w zlikwidowanym z końcem lipca br. Zarządzie Dróg Miejskich. Wymiana kadr z całą pewnością odbija się też na jakości pracy, czego najlepszym dowodem jest przygotowany z wieloma błędami projekt budżetu Chełma na 2020 rok.

„Plusem” w całym zamieszaniu kadrowym, jakie miało miejsce przez ostatni rok, są szkolenia urzędników, które Jakub Banaszek obiecywał. Jak informuje jego Biuro Prasowe, od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada br. uczestniczyło w nich 214 pracowników magistratu. 154 osoby wzięły udział w bezpłatnych szkoleniach, a 60 w płatnych, co wraz z delegacjami kosztowało budżet miasta w sumie 9 249 zł. – Tematyka szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy UM Chełm, była ściśle związana z zakresem wykonywanych przez nich czynności.

Urzędnicy brali udział m.in. w szkoleniach miękkich związanych z doskonaleniem takich cech jak np. asertywność lub radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz twardych obejmujących m.in. najnowsze regulacje z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego, środowiskowego, podatkowego czy gospodarowania odpadami. Ponadto, pracownicy UM Chełm brali udział w konferencjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Lubelski Urząd Wojewódzki – tłumaczy Biuro Prasowe Prezydenta Chełma. (s)