Dają 8,5 tysiąca. Jest jeden warunek

Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie, który znajdzie zatrudnienie minimum 80 km od miejsca zamieszkania, otrzyma bon na zasiedlenie. Na jego konto urząd przeleje jednorazowo aż 8,5 tysiąca złotych.

Bony na zasiedlenie dla bezrobotnego to forma pomocy przyznawana przez urzędy pracy od niemal siedmiu lat. Mają wspierać mobilność na rynku pracy wśród osób do 30. roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ma do rozdania blisko kilkadziesiąt takich bonów. Kto może się po nie zgłosić?

Przykładowo młody człowiek z Chełma, zarejestrowany w tutejszym urzędzie pracy, znalazł świetną ofertę pracy w Warszawie. Chętnie podjąłby zatrudnienie, ale przerażają go koszty, jakie będzie musiał pokryć w związku z przeprowadzką i urządzeniem się w nowym miejscu, np. wynajęciem mieszkania. Właśnie w tym ma mu pomóc tzw. bon na zasiedlenie. Posiadacz takiego bonu może go wydać na dojazdy lub zakwaterowanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba jego nowej firmy.

Warunek: odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której znajdzie zatrudnienie wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do domu środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

Po złożeniu wniosku w PUP chętny na bon musi dostarczyć umowę (osoba zatrudniona musi podlegać ubezpieczeniom społecznym i otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę). Wówczas urząd przeleje na jej konto jednorazowo 8,5 tysiąca złotych. Potem szczęśliwy posiadacz bonu musi się już tylko utrzymać w pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy, żeby „pośredniak” nie kazał mu zwracać środków.

Szczegółowych informacji na temat bonów udzielają doradcy klienta PUP (pok. 174, I piętro, lub pod nr tel.: 82 562-76-82). Formularz można pobrać ze strony internetowej urzędu. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here