Dalej widzą ciemność

Choć do końca roku zostało niewiele czasu, wymiana oświetlenia na ul. Nałkowskich jeszcze nie ruszyła

Mieszkańcy Wrotkowa pytają co z realizacją projektu „Widzę ciemność, a będzie jasność – oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ul. Żeglarską”. Projekt, który w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego otrzymał ponad 200 głosów, miał być wykonany w tym roku, a prace do dziś nie ruszyły.

Autorzy projektu założyli wybudowanie wzdłuż ul. Nałkowskich nowego oświetlenia w postaci energooszczędnych opraw typu LED zainstalowanych na słupach aluminiowych. Poprawione miało zostać także oświetlenie przejść dla pieszych. Na koniec elektrycy mieli zdemontować stare, sodowe latarnie zamontowane na słupach energetycznych stanowiących własność spółki PGE Dystrybucja S. A.

– Najpierw z uwagi na wzrost cen miasto ograniczyło zakres inwestycji do odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Woronieckiego. Teraz w ogóle nie widać jego realizacji mimo wyboru wykonawcy już na początku roku. Tymczasem zgodnie z wymogami przetargu całość miała być gotowa w pół roku – alarmuje pan Michał.

Okazuje się, że realizacja kontraktu faktycznie złapała opóźnienie. Powodem wskazywanym przez miasto jest przeciągające się opracowanie dokumentacji projektowej. W efekcie nowe latarnie zaświecą tu najwcześniej pod koniec roku, a być może dopiero wiosną 2023 r. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargowym pracami zostanie jednak objęty dłuższy odcinek ul. Nałkowskich. – Zarząd Dróg i Mostów zawarł dla realizacji zaprojektowania i budowy oświetlenia ul. Nałkowskich dwie osobne umowy ze spółką PRD Lubartów S. A. Zostały one podpisane odpowiednio 18 lutego i 30 marca bieżącego roku. Aktualny termin ich realizacji został wyznaczony aneksem na 18 listopada br. Konieczność aneksowania umów wynikała z braku zgody osoby prywatnej na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, co spowodowało zmianę trasy oświetlenia – tłumaczy Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Jak podaje przedstawicielka lubelskiego Ratusza, aktualnie opracowywana przez wykonawcę dokumentacja znajduje się w końcowej fazie uzgodnień. Roboty w terenie mają ruszyć od razu po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Może to oznaczać kolejne przesunięcie terminu zakończenia inwestycji.

– Ostatecznie modernizacja oświetlenia obejmie odcinek ul. Nałkowskich od posesji nr 217 do nr 311. Ilość planowanych do ustawienia latarni wynosi łącznie: 26 drogowych, w tym 2 z dodatkowymi wysięgnikami skierowanymi na przejścia dla pieszych oraz 2 dedykowane specjalnie doświetleniu przejść. W efekcie poprawimy oświetlenie dwóch przejść dla pieszych znajdujących się na wysokości posesji nr 241 i nr 251. Całość pochłonie łącznie 347 tys. zł – dodaje Justyna Góźdź.

Marek Kościuk