Darmowa woda i kłopot

Przy gospodarstwie w Kolonii Rejowiec wybiło źródło. Krystalicznie czysta woda sączy się spod ziemi i zalewa podwórko.

Źródło pojawiło się nagle, kilka dni temu. – Prawdopodobnie z powodu podnoszącego się poziomu wód gruntowych – mówi Tadeusz Górski, wójt Rejowca.
Woda jest krystalicznie czysta. Ale po kilku dniach zaczęła wzbudzać niepokój właścicieli posesji. Sączy się blisko domu i podtapia podwórko i ulicę Przemysłową.
– Postaramy się udrożnić rów w tym miejscu, żeby odprowadzić wodę w stronę stawów i rzeki Rejki – mówi Górski. – A gdy będziemy badać nasze ujęcia, poprosimy o zbadanie wody ze źródła. Może okaże się, że jest nadzwyczajnie czysta. (bf)