Debata przed Marszem Życia

Jeszcze zanim 15 maja ulicami Lublina przejdzie po raz kolejny Marsz Życia prawnicy, specjaliści z zakresu prawa kanonicznego zapragnęli przypomnieć, że zagadnienie ochrony życia ludzkiego na każdym jego etapie jest jednym z fundamentów prawnej nauki Kościoła. – Naszego głosu czasem nie słychać, wśród wypowiedzi lekarzy, etyków, ale często też osób zupełnie spoza zakresu omawianych przez nas dziś zagadnień – tłumaczy Małgorzata Turek z Koła Kanonistów KUL. – Wbrew częstym, a opartym na niewiedzy opiniom to właśnie w zakresie naszych zainteresowań jest nie tylko przeciwdziałanie aborcji i opieka tak nad najmłodszą osobą ludzką, jak i najstarszą, osobami chorymi i cierpiącymi, przeciwdziałaniem zabójstwom, jak i określenie sankcji związanych z naruszaniem przyrodzonych praw ludzkich – dodaje ks. dr hab. Ambroży Skorupa z Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
Czy kiedykolwiek np. można mówić, że dziecko jest tak chore, że należy wycofać się z prób jego ratowania i leczenia? – To trudny, zarówno medyczny, jak i prawny problem, w dodatku niechętnie podejmowany, bo łatwiej mówi się o szansach i możliwościach związanych ze współczesną medycyną, niż z jej ograniczeniami – mówi dr hab. Jakub Pawlikowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kościół nie odżegnuje się od konsekwencji wyborów prawnych i medycznych i deklaruje wsparcie dla matek, które zarówno względami medycznymi, jak i życiowymi wahają się nad decyzją czy przerwać życie dziecka – podkreślali prelegenci. TAK

News will be here