Deficyt – ponad 9 milionów

Przy dziesięciu głosach „za”, trzech „przeciw” i dwóch „wstrzymujących się”, rada miasta Krasnystaw przyjęła budżet na 2021 r. Ten zakłada m.in. ponad 9 mln zł deficytu, ale też sporo inwestycji.

Za przyjęciem budżetu miasta Krasnystaw na 2021 r. zagłosowali: Lech Berezowski, Kamil Hukiewicz, Paweł Mazurek, Agnieszka Pocińska-Bartnik, Janusz Rzepka, Andrzej Smorga, Adam Swatek, Marcin Wilkołazki, Marcin Worotyński i Marek Wrzesiński. Przeciwko byli: Grzegorz Brodzik, Andrzej Jakubiec i Dariusz Turzyniecki. Od głosu wstrzymali się: Ewa Kwiecień i Monika Podolak.

Co zakłada budżet Krasnegostawu w tym roku? Dochody miasta mają wynieść 83 mln 241 tys. zł, a wydatki 92 mln 389 tys. zł. Deficyt budżetowy będzie więc spory, wyniesie ponad 9 mln zł. Miasto będzie się więc zadłużać, ale planuje też przeprowadzić kilka ważnych inwestycji. 100 tys. zł dołoży Krasnystaw do wykonania dokumentacji projektowej długo oczekiwanej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 17 (ul. Sokołowskiego) z drogą wojewódzką nr 812 (ul. Lwowska), które ma stać się rondem. 700 tys. zł wyda Krasnystaw na przebudowę ul. Granicznej na odcinku 667 m.

Inne inwestycje drogowe to np.: 430 tys. zł – remont ul. Kickiego, przebudowa ul. Pszczelej i Błonie (1 mln zł), projekt techniczny budowy ul. Wiśniowej (30 tys. zł), projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej (38 tys. zł), projekt techniczny przebudowy ul. Polnej (46 tys. zł), projekt techniczny przebudowy ul. Rybiej i ul. Kołowrót (97 tys. zł), budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (224 tys. zł), przebudowa ul. Szymonowicza (1,9 mln zł), przebudowa dróg bocznych ulicy Kościuszki (80 tys. zł), przebudowa ul. Łukasińskiego (817 tys. zł), projekt przebudowy ul. Kwiatowej (5 tys. zł).

1 mln 750 tys. zł zaplanowało miasto na przebudowę pomieszczeń Ratusza Miejskiego. Inne inwestycje, jakie mają zostać przeprowadzone w tym roku to: budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Łukasińskiego (550 tys. zł), budowa sieci wodociągowej przy ul. Łukasińskiego (350 tys. zł), budowa osadnika, separatora oraz wylotu wód opadowych kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego (1,4 mln zł), budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej (250 tys. zł), budowa oświetlenia na drodze bocznej od ul. Łukasińskiego (20 tys. zł), dofinansowanie utwardzenia dróg wewnętrznych cmentarza parafialnego (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie – 20 tys. zł).

Miasto Krasnystaw zgodziło się też dofinansować remont elewacji kościoła parafialnego Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie (kwotą 60 tys. zł). Uzupełniona ma zostać infrastruktura strefy rekreacji przy ul. Sikorskiego (oświetlenie, toaleta, 50 tys. zł). Ważną ma być inwestycja pod nazwą „Przystań na rzece Wieprz – Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego” (pochłonie nieco ponad 1 mln zł). W sołectwie Lubańki ma powstać siłownia na wolnym powietrzu z wiatą i miejscem na rowery (27 tys. zł). Tradycyjnie już miasto najwięcej (ponad 28 procent wydatków w ogóle!) wyda na utrzymanie szkół i przedszkoli (26 mln zł). Pomoc społeczna pochłonie 7,3 mln zł. (k)