Delegacja z Kazunia w Modrzaku

(21 lutego) Popularny włodawski „Modrzak” gościł w swojej szkole delegację z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia z dowódcą pułku na czele pułkownikiem Andrzejem Oleksą.

W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta włodawski Tomasz Korzeniewski i burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Dyrektor szkoły – Eugeniusz Omelczuk – w asyście klas wojskowych powitał przybyłych gości. Następnie odbyły się spotkania z młodzieżą. Uczniowie mogli porozmawiać z dowódcą pułku oraz dowiedzieć się o służbie w wojsku polskim.

Wizyta odbyła się w ramach wieloletniej współpracy z patronem szkoły 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów i przebiegała w serdecznej atmosferze. Szczególnie usatysfakcjonowani ze spotkania byli nasi uczniowie z klas licealnych o profilu wojskowym.
Warto dodać, że na wrzesień planowane są obchody 80. rocznicy powstania II Warszawskiej Brygady Saperów, która w 1944 r. formowała się właśnie we Włodawie. Ma być wówczas zorganizowany specjalny wojskowy okolicznościowy piknik z pokazem ciężkiego sprzętu. (pk)

News will be here