Deweloperzy wejdą na Tatary

Do 7 grudnia będą wyłożone do publicznego wglądu projekty zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Łęczyńskiej, Przyjaźni i Podlaskiej. Publiczna dyskusja nad dokumentami zaplanowana jest na 3 grudnia, a uwagi do nich można składać do 22 grudnia.

To wersje dokumentów uwzględniające część uwag zgłoszonych przez mieszkańców do pierwszego wyłożenia, które miało miejsce kilka miesięcy temu. Największe zmiany dotyczą terenu o powierzchni 4,45 ha między ulicami: Krzemionki, Łęczyńską, al. Witosa i torami kolejowymi, który obecnie w znacznej części zajęty jest przez Centrum Meblowe Wokulski. W obowiązującym planie teren jest przeznaczony zabudowę usługową z dopuszczeniem lokalizacji zakładów produkcyjnych i magazynów. Do miasta wpłynął wniosek o zmianę przeznaczenia na zabudowę wielorodzinną (wieżowce) z dopuszczeniem usług.

Druga zmiana ma dotyczyć rejonu ulicy Przyjaźni. To teren o powierzchni 31 arów, na którym stoi opuszczony dziś gmach telekomunikacji. Jego właściciel, spółka Orange Polska chce zaadaptować go na blok mieszkalny z możliwością jego nadbudowy, albo wybudować w tym miejscu nowy obiekt mieszkaniowo-usługowy. Miasto zgadza się na mieszkania bez zmiany bryły budynku, który wpisany jest do ewidencji zabytków, nie akceptuje również budowy nowego budynku mieszkalno-usługowego.

Zmieniony ma zostać też plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Fabrycznej i Podlaskiej. Chodzi o teren o powierzchni 12 arów miedzy ul. Fabryczną, Podlaską i Parkiem Bronowickim. Obecnie przeznaczony jest pod usługi. Do miasta wpłynął wniosek od prywatnych właścicieli o umożliwienie zabudowy usługowej na większej części, co urzędnicy uznali za zasadne. – Zmiana planu poprawi warunki zagospodarowania terenu – przekonuje Ratusz.

Projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępna są do 7 grudnia. Można się z nimi zapoznać w siedzibie Wydziału Planowania przy ul. Wieniawskiej 14 (XII piętro, pokój nr 1206A) w godzinach 8-15 lub na stronie Biuletynu Informacji Przestrzennej UM Lublin, w zakładce „planowanie przestrzenne”. – Ze względu na epidemię w razie chęci osobistego zapoznania się z projektami zmian planu w siedzibie Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy: planowanie@lublin.eu lub telefoniczny pod nr tel. 81 466 23 00 w celu umówienia spotkania – apelują urzędnicy.

Uwagi należy składać do 22 grudnia na piśmie (plac Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub elektronicznie: pisząc maila na planowanie@lublin.eu bądź ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP. Trzeba podać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, a także oznaczyć nieruchomość, której uwaga dotyczy. Publiczna dyskusja nad planowanymi zmianami odbędzie się 3 grudnia o godzinie 13 w ratuszu przy pl. Łokietka w sali numer 2 (na parterze) – ewentualnie w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej – online. Chęć wzięcia udziału w debacie, niezależnie od jej formy, trzeba zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod nr 81 466 23 00 lub pisząc na adres mailowy: planowanie@lublin.eu. Trzeba to zrobić do 1 grudnia. TN

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here