Dieta nie wszędzie skusiła

Podczas wyborów parlamentarnych (13 października) za pracę w obwodowej komisji wyborczej będzie można zarobić od 350 do 500 zł. Ale dieta ta nie we wszystkich gminach była wystarczającą zachętą do udziału w pracach komisji. Termin zgłaszania kandydatów minął w piątek, a w wielu samorządach nie ma pełnej obsady.

Właściwość terytorialna chełmskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego to miasto Chełm oraz powiaty chełmski, włodawski i krasnostawski. W wyborach parlamentarnych zarządzonych na 13 października br. powołanych będzie na tym terenie łącznie 262 obwodowych komisji wyborczych. Ich skład liczbowy zależy od liczby mieszkańców w danym obwodzie głosowania. Na terenie chełmskiej delegatury KBW powołuje się: 159 obwodowych komisji wyborczych 7-osobowych, 75 obwodowych komisji wyborczych 9-osobowych, 18 obwodowych komisji wyborczych 11-osobowych, 10 obwodowych komisji wyborczych 5-osobowych w obwodach odrębnych.

Łącznie potrzeba do tego sztabu liczącego 2036 osób. Do piątku, 13 września, do godz. 15.00 przyjmowano zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych. Prawo ich zgłaszania mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, zarejestrowanych w Państwowej Komisji Wyborczej. Do pełnienia tej funkcji zgłaszać mogą się także sami wyborcy. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy w poszczególnych gminach, ale można to zrobić także za pośrednictwem urzędu gminy.

Wielu zgłoszeń dokonywano na ostatnią chwilę. Zainteresowanych pracą w komisjach obwodowych w niektórych gminach było za mało. Tamtejszych mieszkańców nie skusił fakt, że za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta: przewodniczący obwodowych komisji wyborczych otrzymają po 500, zastępcy przewodniczących – po 400, a członkowie tych komisji – po 350 zł.

Marta Krasa-Burak, dyrektor chełmskiej delegatury KBW, informuje, że w związku ze zgłoszeniem mniejszej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych od wymaganego ustawowo składu, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów w gminach: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Rejowiec, Ruda-Huta, Wierzbica, Żmudź, Siennica Różana, Żółkiewka, miasto Włodawa, Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, gmina Włodawa, Wyryki.

Dodatkowych zgłoszeń można dokonać do 18 września, ale szczegółowa informacja (w tym o godzinach, do których przyjmowane będą zgłoszenia w poszczególnych gminach) komisarza wyborczego w Chełmie w tej sprawie dotycząca konkretnych samorządów została zamieszczona na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie, a także w Biuletynach Informacji Publicznych i na tablicach ogłoszeń urzędów miast i gmin. (mo)