Dla uczniów na czas pandemii

Gmina Włodawa kupiła 27 laptopów do szkół, by wspomóc uczniów, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym do zdalnej nauki w czasie pandemii koranowirusa. Laptopy są niezbędne do realizacji przez uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i posiadają oprogramowanie, umożliwiające prowadzenie zajęć on-line oraz zapewnią płynność nauki.


– Gmina złożyła wniosek w ramach programu „Zdalna szkoła”, który realizowany jest ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i pilotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 45 tysięcy złotych – mówi wójt gminy Włodawa Dariusz Semeniuk.

Laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych w Orchówku, Żukowie i Różance. Po zakończeniu zdalnego kształcenia sprzęt będzie stanowił wyposażenie szkół. Dzięki uprzejmości Spółki Wirtualne Powiaty 3 z Łęcznej oraz Spółce Telekomunikacja Wschód z Włodawy udało się także nieodpłatnie zapewnić Internet dla uczniów, którzy nie mieli do niego dostępu. (a)