Dlaczego przejście jest zamknięte?

Jeden z mieszkańców osiedla Świt docieka, dlaczego od kilku lat zagrodzona jest ścieżka prowadząca od ul. Wielkopolskiej do ul. Warmińskiej (równoległa do ul. Opolskiej – dod. aut.). – Z tego co wiem ten skrót biegnie miejską działką, a ktoś swego czasu postawił tam siatkę i bramę i tak już zostało. Dlaczego? – pyta nasz rozmówca.


Chodzi o wąską miejską działkę, między ogrodzeniami prywatnych nieruchomości, po której kiedyś biegła ścieżka, którą mieszkańcy skracali sobie drogę z ul. Wielkopolskiej do Warmińskiej. Kilka lat temu od strony ul. Warmińskiej na jej wejściu stanęła brama, a kilka miesięcy temu w związku z rozpoczęciem przy ul. Wielkopolskiej budowy budynku (miasto prowadzi rozmowy z inwestorem w sprawie jego wynajmu na filię SP nr 58 – przyp. aut.), została zagrodzona również od strony północnej.

– Działka nr 256/2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem KX, czyli tereny wydzielonych ciągów pieszych – potwierdza Monika Głazik z lubelskiego Ratusza.

Urzędnicy przyznają też, że część działki jest obecnie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na okres od 1.06.2021 r. do 31.05.2024 r. z przeznaczeniem na tymczasowy dojazd do placu budowy na sąsiedniej nieruchomości przy ul. Wielkopolskiej. Zgodnie z zapisami umownymi dzierżawca zobowiązany jest po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy doprowadzić nieruchomość do stanu pierwotnego i przekazać ją z powrotem miastu protokołem zdawczo-odbiorczym.

Tego, kto zagrodził przejście od strony ul. Warmińskiej, chyba jednak nie bardzo wiedzą.

– Niezależnie od zawartej umowy dzierżawy, kwestia znajdującego się na powyższej działce ogrodzenia, aktualnie jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego – wyznaje Monika Głazik.

Po zakończeniu trwającej w pobliżu budowy oraz rozbiórce ogrodzenia od strony ul. Warmińskiej będzie możliwe przywrócenie tego terenu pieszym. W tym wypadku w grę wchodziłoby także uruchomienie nieczynnych obecnie latarni oraz docelowe utwardzenie alejki, która wówczas stałaby się wygodnym i bezpiecznym dojściem do znajdującej się obok Szkoły Podstawowej nr 50.

– Jeżeli teren będzie w przyszłości użytkowany jako ogólnodostępny ciąg komunikacyjny to wówczas zostanie on utwardzony. Wtedy również wystąpimy do PGE Dystrybucja SA o sprawdzenie możliwości uruchomienia opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach abonenckiej linii sieci niskiego napięcia – kończy Monika Głazik z lubelskiego Ratusza.

Marek Kościuk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here