Do świetlicy na zebranie

Rozpoczęły się coroczne zebrania wiejskie w gminie Włodawa. W miniony weekend obradowano w Sobiborze, Sobiborze Stacji, Wołczynach, Lucie i w Krasówce.


Kolejne spotkania odbędą się: 21 stycznia o godzinie 17 w Żłobku; 26 stycznia o godz. 13 w Okunince, o godz. 17 w Szumince; 27 stycznia o godz. 12 w Żukowie, o godz. 14 w Orchówku; 1 lutego o godz. 17 w Susznie; 2 lutego o godz. 16 w Korolówce Osadzie, o godz. 18 w Korolówce i Korolówce Kolonii oraz 3 lutego o godz. 10 w Różance i o godz. 13 w Stawkach.

Wszystkie zebrania odbywają się według jednolitego porządku: otwarcie zebrania, wybór sekretarza zebrania, roczne sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej, w tym z realizacji podjętych uchwał, przeprowadzenie wyborów sołtysa, przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej, konsultacje społeczne i zaopiniowanie projektu statutu sołectwa. Na zakończenie zebrań przewidziano sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania. (a)