Dobra jest więcej

Wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas, mimo wielu szkolnych obowiązków, znajdują czas na pomaganie swoim rówieśnikom

Pod takim hasłem, w ubiegły wtorek, 29 listopada, w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbył się Festiwal Wolontariatu, na który zjechali młodzi wolontariusze ze szkolnych kół Caritas z całej archidiecezji, biorących udział w ogólnopolskim projekcie „Dobra jest więcej – szkolny wolontariat”.


Osamotnienie, brak więzi z bliskimi i poczucia własnej wartości to problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie, a które spotęgowała pandemia. Coraz częściej skutkują one podejmowaniem zachowań ryzykownych, a nawet prób samobójczych. Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom przygotowała projekt „Dobra jest więcej – szkolny wolontariat”. Przystąpiło do niego 15 Szkolnych Kół Caritas z naszej diecezji, przygotowując pod okiem opiekunów, którzy w ramach projektu przeszli specjalistyczne szkolenia, autorskie programy pomocy młodym osobom zmagającym się z poczuciem osamotnienia i lękiem.

Festiwal Wolontariatu był okazją do zaprezentowania przez wszystkie koła przeprowadzonych działań i ich efektów, wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy.

Podczas spotkania miała miejsce peregrynacja relikwii bł. Carla Acutisa – patrona Światowych Dni Młodzieży, które w sierpniu przyszłego roku odbędą się w Lizbonie.

– Kawałek jego osierdzia peregrynuje po całej Polsce i akurat tak się złożyło, że właśnie teraz jest w naszej diecezji – mówi Paulina Stepnowska, koordynator wolontariatu Caritas AL. – Nie mogliśmy więc przegapić możliwości, by pokazać go jako wzór dla wolontariuszy. Carlo mimo młodego wieku bardzo poświęcał się Bogu i drugiemu człowiekowi, powtarzając, że jedyne, co uczyni nas pięknymi w oczach Boga, to sposób, w jaki Go kochaliśmy i w jaki kochaliśmy naszych braci.

Był zaangażowany w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących, bezdomnych i imigrantów, których wspierał również finansowo, przeznaczając na ten cel pieniądze zaoszczędzone z otrzymywanej tygodniówki. Jest więc bardzo dobrym, a jednocześnie bardzo współczesnym wzorem do naśladowania, udowadnia, że nigdy nie jest za wcześnie na świętość, na to, by do niej dążyć – podsumowuje P. Stepnowska.

Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 r. w Londynie w rodzinie włoskich emigrantów. Niedługo później jego rodzina wróciła do Mediolanu. Carlo był niezwykle utalentowanym informatykiem, autorem pobożnościowych stron internetowych, o cudach eucharystycznych i o świętych katolickich. Eucharystię nazywał autostradą do nieba. Jego życiowym mottem były słowa: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie”.

Przeżył zaledwie 15 lat. Zmarł 12 października 2006 roku w Monzy. Tydzień przed swoją śmiercią dowiedział się w szpitalu, że grypa, na którą rzekomo chorował, okazała się białaczką. Został pochowany w Asyżu. 10 października 2020 roku został beatyfikowany. ZM

News will be here