Dobrowolnie chcą w kamasze

Rotę przysięgi: - Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg – wypowiedziało w Lublinie 22 żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej

Pierwsi żołnierze zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej w niedzielę, 8 lipca złożyli przysięgę. W Lublinie, grupa rekrutów liczyła 22 mężczyzn i kobiet. Uroczystość odbyła się w koszarach 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.


Zasadnicza służba wojskowa przez lata była dla mężczyzn przymusowa i trwała 24 miesiące. Na początku lat 90-tych skrócono ją do 18, a później do 12 i 11 miesięcy, by w końcu w 2009 całkowicie z niej zrezygnować i w pełni zastąpić armią zawodową. Przez lata wielu starało się uniknąć jej na wszelkie sposoby. Tymczasem przywrócona uchwaloną w marcu tego roku ustawą o obronie ojczyzny zasadnicza służba wojskowa tyle, że dobrowolna, cieszy się sporym zainteresowaniem.

W pierwszym naborze, który rozpoczął się 21 maja do wojska zgłosiło się ponad 800 osób. Przed tygodniem pierwsi dobrowolni żołnierze złożyli przysięgę. W Lublinie uczyniło to 22 rekrutów, wśród których były kobiety. Wszyscy wcześniej przeszli 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia. Teraz przed nimi 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej, ale bez obowiązku skoszarowania.

Dobrowolna służba wojskowa trwa 12 miesięcy. W trakcie jej pełnienia żołnierzowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4560 zł, a po jej zakończeniu prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze, jak również pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska).

Na czas dobrowolnej służby żołnierz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie; przysługuje mu również urlop wypoczynkowy. Służbę można przerwać w dobrowolnym momencie. Szczegóły dotyczące rekrutacji i warunków odbywania dobrowolnej służby wojskowej są dostępne na stronie wojsko-polskie.pl. RB