Dobry nabór do szkół średnich

Włodawskie szkoły średnie nie mają powodów do zbytnich narzekań na tegoroczny nabór. Jedynie szkoła rolnicza w Korolówce-Osadzie ma powody do euforii – jest 100 procent więcej uczniów do klasy pierwszej niż przed rokiem.

Najstarsza włodawska szkoła – I LO im. T. Kościuszki – przed rokiem (w dniu 6.07.2015 r.) w naborze elektronicznym miała 65 uczniów. Obecnie ma ich 70, co pozwala na utworzenie trzech klas.
ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie ma z kolei mały regres. Do szkoły kandyduje 153 absolwentów gimnazjów i 36 uczniów z Ukrainy, co razem daje 189 uczniów. W roku ubiegłym kandydatów do szkoły było 183 z gimnazjów oraz 14 z Ukrainy. Najwięcej chętnych jest do technikum – 85, do liceum 62, zaś do szkoły zawodowej tyko 17 (wszystko bez Ukraińców – red.).
Wzrośnie liczba uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Przed rokiem uczęszczało do niego 134 uczniów, teraz będzie ich 143.

Największy przypływ uczniów zanotował Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. W roku szkolnym 2016/17 uczyć się będzie w pierwszych klasach 58 uczniów. Pod nowymi rządami dyrektora Leszka Młynarczyka szkoła ta nie tylko się świetnie rozwija, ale również przyciąga młodzież, która do tej pory wolała się uczyć we Włodawie. To efekt dobrej kadry, trendu na technika oraz doskonałej promocji szkoły.
Nie do końca zadowolony z naboru jest starosta Andrzej Romańczuk, który zwraca uwagę, że można było zrobić zdecydowanie więcej, aby kilkudziesięciu uczniów „nie uciekło” z powiatu włodawskiego do innych. Również sukces szkoły w Korolówce-Osadzie odbywał się niejako kosztem szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat. W tym jednak przypadku uczniowie przynajmniej uczą się w powiecie włodawskim. (pk)