Dobry rok dla TBS

Miniony rok okazał się dobrym dla świdnickiego TBS „Lokum”. Miejska spółka zamknęła go zyskiem w kwocie ponad 361 tys. zł netto.


Kondycja finansowa spółki jest naprawdę dobra – mówi Jerzy Winnicki, prezes TBS „Lokum” w Świdniku. – Ostatnio biegły sprawdzał finanse spółki i nie miał żadnych uwag. Mieliśmy też kontrolę z ZUS-u i nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Zysk za 2019 rok był wyższy od zakładanego, a zadłużenie najemców lokali spadło. To wynik polityki firmy nastawionej na szukanie oszczędności i dbanie o windykację należności.

Przychody spółki w 2019 r. wyniosły ponad 1,9 mln zł i były wyższe o ok. 93 tys. zł w stosunku do roku 2018.

Z kolei zysk spółki za rok 2019 wyniósł ok. 361 tys. zł netto i jest wyższy o ok 25 tys. zł niż rok wcześniej. Obciążeniem finansowym spółki jest spłata kredytu w banku BGK. W 2019 r. była to kwota 570 tys. zł plus odsetki w kwocie 289 tys. zł.

Jak przyznaje prezes, w ciągu ubiegłego roku spółce udało się zaoszczędzić m.in na pracach porządkowo-budowlanych, bo w oparciu o porozumienie zawarte z Sądem Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, w „Lokum” zatrudnionych było osiem osób odpracowujących prace społecznie-użyteczne. Osoby te były zatrudnione przy pracach porządkowo-remontowych, co w dużej mierze pozwoliło na wykonanie znacznej ilości prac po niższych kosztach. Łączny koszt inwestycji i remontów przeprowadzonych na osiedlu TBS w ciągu ubiegłego roku to niespełna 138 tys. zł.

Do najważniejszych wykonanych prac można zaliczyć: wymianę 9 kotłów CO-CW (w ostatnich latach wymieniono łącznie 43 kotły), wymianę ściany kurtynowej z drewnianej na aluminiową w budynku przy ul. Modrzewiowej 5A (to szósta z kolei klatka wymieniona w ostatnich trzech latach), modernizację opasek przyblokowych wraz z zabezpieczeniem ław fundamentowych, budowę zjazdów dla wózków przy blokach Modrzewiowa 3, 3A i 5, naprawę chodników, odnowienie 3 klatek schodowych, 31 osłon barier balkonowych, gruntowny remont pięciu mieszkań po zmianie najemców, wymiana lamp ulicznych z sodowych na energooszczędne LED, wymianę drzwi wejściowych do 11 mieszkań i kompleksowy remont trzynastu balkonów.

Władze spółki nie kryją, że miały obawy, iż zawirowania związane z koronawirusem negatywnie odbiją się na jej finansach, ale póki co nie widać takiej tendencji.

– Myślałem, że będzie gorzej. Owszem, są najemcy, którzy przychodzą i zwracają się o odroczenie terminu płatności, ale to nieliczne przypadki – tłumaczy prezes Winnicki.

Wśród najpilniejszych prac inwestycyjno-remontowych zaplanowanych na ten rok szef TBS wskazuje m.in. kontynuację wymiany kotłów CO-CW, wymianę ścian kurtynowych klatek schodowych na aluminiowe, remont opasek przy budynkach, remont odpływów kanalizacji deszczowej, naprawy chodników, jezdni oraz studzienek kanalizacyjnych, remonty balkonów, wymiana okien i drzwi wejściowych do mieszkań oraz malowanie klatek schodowych. Udało się już wykonać także wiaty śmietnikowe. W

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here