Doceniono szkoły promujące zdrowie

Nauczyciele i dyrektorzy szkół z całej Lubelszczyzny w ubiegłą środę wzięli udział w konferencji dotyczącej placówek promujących zdrowie, która odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
– Szkoła promująca zdrowie, to szkoła, która buduje poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci, a poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne człowiekowi od momentu narodzin i stanowi warunek jego rozwoju – mówił Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Podczas konferencji wręczono Wojewódzkie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie, przyznawane na okres czterech lat przez kuratora oświaty.
W województwie lubelskim do sieci tego typu szkół należy 260 placówek. W całej Polsce jest ich 3 tysiące. Certyfikaty trafiły również do lubelskich placówek: Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 46 im. Jana III Sobieskiego.

– Dla nas ten certyfikat to ukoronowanie naszej systematycznej pracy. Zaangażowanie nauczycieli rodziców i przede wszystkim uczniów zasługuje na wyróżnienie. Myślę że certyfikat jest podsumowaniem naszych wieloletnich działań, które ukierunkowane były właśnie na promocję zdrowia w jak najszerszym rozumieniu, czyli zarówno zdrowia psychicznego, zdrowia społecznego, jak i zdrowia fizycznego – mówi Alina Aleksandrowicz, dyrektor SP nr 46 w Lublinie. Szkoła zaangażowana jest w wiele ministerialnych i miejskich projektów. Współpracuje na co dzień z Akademią Medyczną i miejskimi służbami porządkowymi. Starania o certyfikat trwały ponad dwa lata. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 46 przy ulicy Biedronki w dzielnicy Czuby uczy się około 300 uczniów. (EM.K.)