Dodatek węglowy od nowa

Od 3 listopada obowiązuje nowa ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dzięki niej dwie rodziny mieszkające pod jednym adresem dostaną odrębne dodatki węglowe, a ci, którzy mają piece na paliwa stałe, a nie wykazali tego w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, także mogą dostać pieniądze.

Nowa ustawa wprowadza ważne zmiany do ustawy o dodatku węglowym uchwalonej w sierpniu br. Jedna z nich porządkuje zamieszanie z dodatkami dla rodzin mieszkających pod jednym dachem. Według nowelizacji dodatek przysługuje teraz na każde źródło ciepła a nie – jak wcześniej – na adres. Dzięki temu rodziny, które nie złożyły wniosków (bo mieszkają pod jednym dachem z inną rodziną), mogą to nadrobić, nawet jeśli do czerwca br. nie złożyły obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Mają czas do 30 listopada na złożenie wniosków o dodatek węglowy. Ustawodawca zaznaczył, żeby wnioskodawcy tworzyli odrębne gospodarstwa domowe, tj. wykazujące oddzielne dochody, mieszkające w odrębnych lokalach (z oddzielnymi kuchniami, łazienkami itp.) i wykorzystujące osobne źródła ciepła (ale dopuszcza się jeden większy piec, który gospodarstwa współdzielą ze sobą).

Według nowych przepisów dodatek węglowy może zostać także przyznany w drodze administracyjnej przez wójta, burmistrza czy prezydenta. Jeżeli urzędnicy otrzymają informację, że jest rodzina, która nie złożyła wniosku, ale ma piec na paliwa stałe, mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy i na jego podstawie ustalić prawo do dodatku.

Dodatek węglowy przysługuje też w tych gospodarstwach domowych, które faktycznie ogrzewane są za pośrednictwem kotłów na paliwa stałe, nawet jeśli te nie zostały zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do wszelkich postępowań wszczętych w sprawie wniosków o wypłatę dodatków węglowych a niezakończonych przed wejściem w życie nowej ustawy (tj. 3 listopada) zastosowania będą miały już nowe przepisy. A jeżeli rodzina dostała decyzję odmowną a po zmianie przepisów jednak spełnia kryteria do przyznania dodatku, to może ponownie wystąpić o jego wypłatę. (bf)