Dodatki (nie) motywują?

Najwyższy dodatek motywacyjny dla Małgorzaty Kwiecińskiej, dyrektor Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, najniższy dla Lidii Kowalczuk pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Potwierdziły się nasze wcześniejsze ustalenia. Dodatku nie dostał Robert Szynaka, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Przed tygodniem zamieściliśmy informację o przyznanych dyrektorom miejskich placówek oświatowych dodatkach motywacyjnych. Na początku urzędnicy nie chcieli podać, kto ile dostał, ale ostatecznie ujawnili szczegóły. Zresztą w poprzednich latach, za prezydentury Agaty Fisz, magistrat nigdy nie robił z tego tajemnicy. Dyrektorzy są osobami publicznymi, kwestię dodatków motywacyjnych reguluje stosowna uchwała rady miasta, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by ta informacja mogła ujrzeć światło dzienne.

Przyznane dodatki motywacyjne są znacznie niższe od tych sprzed kilku lat, co dyrektorzy zdążyli już zauważyć. Być może prezydent, przyznając je, kierował się obecną sytuacją, mianowicie że przedszkola i szkoły na czas pandemii koronawirusa są zamknięte. Mało kto jednak spodziewał się aż takich cięć. Dyrektorzy podkreślają, że wyższe dodatki motywacyjne od nich mają nauczyciele, na których nie spoczywa odpowiedzialność za placówkę, a zwłaszcza za jej finanse.

W poprzednich latach najwyższe dodatki dostawali dyrektorzy największych i najlepszych szkół w mieście. Prezydent Chełma, Jakub Banaszek dodatki przyznał na razie na okres dwóch miesięcy, kwiecień i maj. Najwyższy otrzymała Małgorzata Kwiecińska, dyrektor Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostała 1 000 zł. Drugi co do wielkości – 800 zł przyznano Edycie Chudobie, dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, a jednocześnie opiekunowi Młodzieżowej Rady Miasta. Dodatek w kwocie 750 zł otrzymała Marta Mazurek, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. O 50 zł mniej dostał Mieczysław Sawka, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego. Trzem dyrektorom prezydent przyznał po 600 zł. Są to: Zbigniew Niderla – II LO, Marzena Koprukowniak – IV LO, Agnieszka Walewska-Maksymiuk – Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

Aż ośmiu dyrektorów dostało dodatki w wysokości po 500 zł. Są to: Marta Klajnert – Przedszkole Miejskie nr 6, Grażyna Cetera – Szkoła Podstawowa nr 1,

Barbara Anchimowicz – Szkoła Podstawowa nr 4, Beata Kawalec – Szkoła Podstawowa nr 8, Andrzej Kosiniec – Szkoła Podstawowa nr 11, Jolanta Konopko – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Teresa Mościcka – I LO, Joanna Wilkołaska – Młodzieżowy Dom Kultury.

Po 400 zł dostały: Barbara Baluk – Zespół Szkół Technicznych, Danuta Zagórska – Przedszkole Miejskie nr 13 i Dorota Michalska – Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. O 50 zł mniej otrzymała p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7, Agnieszka Zapora. Po 300 zł dostały: Katarzyna Karamać – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, Ewa Jakubowicz-Machajska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, Wiesława Bronisz – PM nr 2, Dorota Hurko – PM nr 5, Barbara Foryt – PM nr 8, Elżbieta Głuszek – PM nr 10, Alicja Grzywacz – PM nr 11, Małgorzata Łoza – PM nr 12, Halina Kiełb – PM nr 14, Renata Tymczak – PM nr 15. Najniższy dodatek prezydent Banaszek przyznał Lidii Kowalczuk, p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 – 200 zł.

Sprawdziły się też nasze wcześniejsze informacje, otóż po raz kolejny dodatku motywacyjnego nie dostał Robert Szynaka, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. W sumie dodatki będą kosztowały budżet miasta 13 200 zł miesięcznie. (ps)