Dodatkowa praca pani dyrektor

Beata Tomaszczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8, dorabia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. Czy może to robić w godzinach swojej pracy? – zastanawia się radny Stanisław Mościcki.

Były wiceprezydent Chełma, Stanisław Mościcki, któremu przez blisko 10 lat podlegała miejska oświata, na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty, kultury i sportu zapytał wiceprezydent Dorotę Cieślik, czy dyrektor szkoły w godzinach swojej pracy może uczyć w innej jednostce. Nie powiedział jednak konkretnie, o kogo chodzi.

Okazuje się, że w innej szkole dorabia dyrektor „Ósemki” Beata Tomaszczuk. W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich uczy przedmiotów zawodowych. Wiceprezydent Cieślik stwierdziła, że dorabiać może, ale tylko w wolnych godzinach. Jej praca w innej szkole nie może się pokrywać z codziennymi obowiązkami dyrektora. Jeszcze nie tak dawno zgodnie z przepisami każdy dyrektor na pracę w innej jednostce musiał dostać zgodę organu prowadzącego. Prawo zmieniło się i obecnie takie pozwolenie nie jest potrzebne.

Biuro Prasowe Prezydenta Chełma podkreśla, że czas pracy dyrektorów placówek oświatowych ma charakter nienormowany, natomiast w przypadku podjęcia zajęć w innej jednostce, realizowane godziny nie mogą się ze sobą pokrywać.

– Warunkiem jest również to, by dodatkowe zatrudnienie nie kolidowało z obowiązkami nauczycielskimi i kierowniczymi w obecnym miejscu pracy. Nie ma przepisów prawa zakazujących zarówno nauczycielowi, jak i dyrektorowi, pracy w innej jednostce – tłumaczą urzędnicy.

Biuro Prasowe przypomina, że od 1 września 2019 roku pracodawca, w przypadku dyrektora organ prowadzący, nie może zabronić nauczycielowi podejmowania dodatkowego zatrudnienia. – Może jednak wymagać od niego pełnej dyspozycyjności. Wykonywanie obowiązków służbowych u innego pracodawcy nie może natomiast uzasadniać nieobecności w pracy – dodają urzędnicy. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here