Doją miejskie spółki

Prezydent Chełma Jakub Banaszek całkowicie przewietrzył rady nadzorcze spółek komunalnych. W ich składy powołał m.in. prezydentów: Starachowic, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego oraz sekretarza generalnego Porozumienia, żonę wiceszefa tej partii, posła Marcina Ociepy z Opola. Dał im też sowite wynagrodzenia, o jakich poprzednicy mogli tylko pomarzyć. W tym przypadku olbrzymie problemy finansowe Chełmskiego Parku Wodnego, czy MPRD zeszły na drugi plan…

W poprzednich latach w radach nadzorczych chełmskich spółek komunalnych zasiadały osoby związane przeważnie z Chełmem. Chętnych nigdy nie brakowało, bo dodatkowe pieniądze i zwykle niezbyt ciężko zarobione kuszą. Jednak wraz z objęciem urzędu prezydenta miasta przez Jakuba Banaszka chełmianie wypadają z rad. Prezydent Chełma zaczął stopniowo sięgać po kandydatów z zewnątrz, kojarzonych ze Zjednoczoną Prawicą. Dziś w składach rad nadzorczych, roi się od osób niemających wcześniej z Chełmem nic wspólnego.

Nowe składy rad nadzorczych miejskich spółek, od samego początku były owiane tajemnicą. Biuro Prasowe Prezydenta, mimo że o to pytaliśmy aż trzykrotnie, nie kwapiło się z podaniem nazwisk, odsyłając nas na strony internetowe Krajowego Rejestru Sądowego. Fakty są jednak takie, że nie wszystkie zmiany, do jakich doszło w składach rad nadzorczych spółek, już zostały naniesione w KRS.

Urzędnicy najwyraźniej zapomnieli, że właścicielem spółek jest miasto, a mieszkańcy mają prawo wiedzieć, kto je nadzoruje i nimi zarządza. W ubiegłych latach z tego typu informacjami nigdy nie było problemów. Problemy pojawiły się w obecnej kadencji i wygląda to tak, jakby prezydentowi bardzo zależało na tym, by chełmianie o osobach z zewnątrz, które trafiły do rad nadzorczych, dowiedzieli się jak najpóźniej, albo najlepiej nie poznali ich wcale.

MPGK

W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, jak już informowaliśmy, na czele rady nadzorczej jesienią ubiegłego roku stanął Piotr Woźny, obecnie prezes kontrolowanej przez jednego z najbogatszych Polaków, Zygmunta Solorza, spółki akcyjnej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin. Wcześniej Woźny był prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także szefował radzie nadzorczej chełmskiego MPEC. Jako przewodniczący rady nadzorczej MPGK kasuje 4 843,30 zł. Przed podwyżką brał o 4 182,85 zł mniej. Wiceprzewodniczącym rady jest chełmianin Zbigniew Bajko, prezydent miasta w latach 1994-1998, wiceprezydent w 2006 r. i były miejski radny. Wcześniej za swoją pracę w radzie dostawał 2 421,65 zł. Obecnie jego wynagrodzenie wynosi 4 403 zł. Skład rady uzupełniają: Kacper Woźniak – adwokat z Warszawy oraz przedstawiciele załogi, Jarosław Gruszecki i Wojciech Kierepka. Ich apanaże pozostały na dotychczasowym poziomie i wynoszą 1 981,35 zł miesięcznie.

MPEC

Od listopada minionego roku szefem rady nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej jest wiceprezydent Chełma Janusz Cieszyński. Dieta, jaką otrzymuje, to 4 843,30 zł. Wcześniej dostawał o 650 zł mniej. Wiceprzewodniczącym rady pozostał chełmianin Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa lubelskiego. Jego wynagrodzenie wynosi 4 403 zł. W radzie nadzorczej MPEC w dalszym ciągu zasiada starosta powiatu siedleckiego Karol Tchórzewski. Od niespełna dwóch miesięcy, o czym już informowaliśmy, jest w niej także Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Skład rady uzupełniają przedstawiciele załogi, Marek Wałecki i Andrzej Choiński. Diety członków pozostały na dotychczasowym poziomie i wynoszą 1 981,35 zł.

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie

Nowym przewodniczącym rady nadzorczej mającej olbrzymie problemy finansowe spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie, został Łukasz Gałczyński. Wcześniej zasiadał w radzie MPEC. Gałczyński na co dzień wicedyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W swoim CV ma też pracę w ministerstwie zdrowia, podobnie, jak prezydent Jakub Banaszek. Spółka, mimo że rok po roku notuje stratę, przewodniczącemu rady płaci co miesiąc 3 742,55 zł. Zastępcą Gałczyńskiego w radzie jest… prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Wysokość jego diety to 3 302,25 zł. W radzie zasiada też znany chełmski radca prawny Tomasz Grabek, pracujący również w Urzędzie Miasta. Jego wynagrodzenie wynosi 1 541,05 zł. Z radą pożegnali się natomiast chełmianie, Joanna Jagiełło-Hulanicka oraz radca prawny Hubert Kuranc. Co ciekawe, przed podwyżkami przewodniczący rady nadzorczej zarabiał zaledwie 660 zł, a pozostali członkowie po 440,30 zł.

PUM

Będąca w trakcie restrukturyzacji spółka równie sowicie płaci swoim członkom rady nadzorczej. Jego nowa przewodnicząca Izabela Pado, z zawodu najprawdopodobniej adwokat, dostaje tyle samo co Gałczyński, czyli 3 742,55 zł. Jej zastępca, Piotr Urbanek, od dwóch miesięcy prezes chełmskiego MPRD, kasuje 3 302,25 zł. W radzie zasiadają jeszcze trzy osoby: Michał Skwarek, Dariusz Nafalski i Marcin Stocki. Ich diety wynoszą 1 541,05 zł. Wcześniej jej przewodniczący Stanisław Derehajło, na co dzień wicemarszałek województwa podlaskiego (w latach 1998-2017 wójt gminy Boćki), a także szef Porozumienia na Podlasiu i sekretarz generalny tej partii, zarabiał 1 320 zł. Wiceprzewodniczący, którym był Mieczysław Nizio, brał 1 100 zł, a członkowie po 880,60 zł.

CLA

Stanisław Derehajło objął natomiast stery w radzie nadzorczej Chełmskich Linii Autobusowych. Jako jej przewodniczący zarabia 2 421,65 zł. To drobne w porównaniu do tego, co w 2018 r. Derehajło zarobił na etacie w Państwowym Instytucie Badawczym Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Tam zgarnął aż 215 tys. zł. Z zawodu jest nauczycielem historii, ma pokaźne gospodarstwo rolne i jego wiedza na temat miejskiej komunikacji jest co najmniej zastanawiająca. Nie sądzimy, by w jakikolwiek sposób miał pomóc prezydentowi wdrożyć bezpłatną komunikację w mieście.

Dla porównania, przed podwyżką, dieta poprzednika Derehajły wynosiła 1 320 zł. Wiceprzewodniczącym pozostał Dariusz Kurus, reprezentant załogi CLA, za co dostaje 2 201,50 zł. Członkami rady, co wynika z KRS, są Mariusz Doliński oraz Agnieszka Magdziarz-Orłowska, osoby związane z Chełmem. Ich wynagrodzenia wynoszą 1 541,05 zł. Wcześniej wiceprzewodniczący dostawał 660 zł, a członkowie po 440 zł.

ChTBS

W składzie rady nadzorczej Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przeważają osoby z zewnątrz. Na jej czele stoi Krzysztof Chojniak, od blisko 15 lat prezydent… Piotrkowa Trybunalskiego. Zastępcą przewodniczącego jest Aleksandra Leszczyńska-Ociepa, prywatnie żona posła Marcina Ociepy z Opola, wiceszefa Porozumienia. W radzie zasiada… „aniołek Kaczyńskiego” (grupa młodych działaczek PiS, będących twarzami kampanii wyborczej w 2011), czyli Magdalena Wiciak z Bielska-Białej. Skład, według KRS, uzupełnia Mateusz Mróz. Wynagrodzenia członków rady przedstawiają się następująco: przewodniczący – 2 421,65 zł, wiceprzewodnicząca – 2 201,50 zł, pozostali – 1 541,05 zł. Poprzednie diety członków rady przy nowych wyglądają bardzo blado. Przewodniczący otrzymywał 660 zł, a pozostałe osoby w niej zasiadające po 440 zł. Wcześniej, co wynika z pełnego odpisu KRS, w radzie zasiadali: Tadeusz Stasieczek, Mirosław Panasiuk i Barbara Wróbel.

MPRD

Stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych sprawuje Marek Materek. Od dwóch kadencji jest prezydentem… Starachowic, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Materek dostaje dietę w wysokości 2 421,65 zł. Zastępcą przewodniczącego jest Paweł Lasocki. Jego wynagrodzenie wynosi 2 201,50 zł. W składzie rady jest jeszcze, związana – wszystko wskazuje na to – z województwem kujawsko-pomorskim, Justyna Łapińska. Jej uposażenie to 1 541,05 zł. Z zasiadaniem w radzie nadzorczej MPRD w ostatnim czasie pożegnali się: Dominik Kisiel, Edward Zyśko i Paweł Krystjańczuk. Przed podwyżkami przewodniczący rady dostawał 1320 zł, wiceprzewodniczący – 1 100 zł, a członkowie – 880 zł. (s)

News will be here