Doktorat honoris causa dla arcybiskupa Budzika

Tytuł doktora habilitowanego na poszczególnych wydziałach otrzymali: Wydział Agrobioinżynierii: dr hab. Marta Bik-Małodzińska, dr hab. Justyna Bohacz, dr hab. Elżbieta Harasim, dr hab. Jolanta Joniec, dr hab. Adam Kuzdraliński oraz dr hab. Iwona Mystkowska. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr hab. Wiktor Bojar, dr hab. Wioletta Samolińska oraz dr hab. Izabela Wilk. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Piotr Kiczorowski, dr hab. Izabela Kot, dr hab. Barbara Marcinek oraz dr hab. Mariusz Szmagara. Wydział Inżynierii Produkcji: dr hab. Tomasz Guz, dr hab. Milan Koszel, dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko oraz dr hab. Andrzej Kuranc. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Anna Jakubczyk oraz dr hab. Monika Karaś.

Arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystość odbyła się 23 stycznia w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. Laudację wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej uczelni.


Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został przyznany abp. Stanisławowi Budzikowi „w uznaniu jego wielkich zasług, a w szczególności jako wybitnemu uczonemu o renomie europejskiej, doskonałemu organizatorowi życia religijnego na Lubelszczyźnie i w Polsce, zaangażowanemu kontynuatorowi pogłębiającemu dziedzictwo swoich lubelskich poprzedników w zakresie dialogu Kościoła z przedstawicielami świata kultury, niosącemu wyjątkową pasterską posługę w duchu i prawdzie wobec środowiska akademickiego, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz osobie godnej głębokiego szacunku i wielkiego poważania”

Arcybiskup Budzik wygłosił wykład „Rzeczy ukryte od założenia świata. Mechanizm kozła ofiarnego według René Girarda”. Uroczystość uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem prof. Zofii Bernatowicz oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” pod kierownictwem Zbigniewa Romanowicza. Tego dnia odbyła się także uroczysta promocja 19 doktorów habilitowanych. Uniwersytet rozpoczął świętowanie 65 lat istnienia, a rok 2020 został ogłoszony rokiem jubileuszowym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Obchody święta uczelni zaplanowano na maj br.

EM.K., EK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here