Dołączyła do grona wybitnych

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym, że lublinianki otrzymują ważne wyróżnienia a ich dorobek naukowy jest doceniany w skali ogólnopolskiej. Do grona tych wybitnych dołączyła dr Anna Kosińska, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL, która zdobyła stypendium naukowe dla młodych naukowców.
W 11. edycji konkursu stypendia, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymało 168 młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Laureaci wyłonieni zostali spośród 1137 kandydatur, zgłoszonych przez rady wydziałów i jednostki naukowe zatrudniające młodych naukowców. Otrzymane stypendia pozwolą im rozwijać swoją działalność naukową.

Dr Anna Magdalena Kosińska jest absolwentką historii sztuki i prawa KUL. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2012 r. na podstawie rozprawy „Kulturalne prawa człowieka – regulacje normatywne i ich realizacja”. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Unii Europejskiej, koordynatorem Akademii Prawa Europejskiego oraz dyrektorem Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL. Jej zainteresowania naukowe obejmują system ochrony praw człowieka, prawo azylowe, migracyjne i powrotowe Unii Europejskiej, oraz problematykę wielokulturowości i integracji migrantów. Jest autorką publikacji z zakresu prawa migracyjnego i uchodźczego. Należy do Zespołu Ekspertów KUL – naukowców, którzy są gotowi dzielić się wiedzą i doświadczeniem ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów. MG