Doliczyli się prawie 300 tysięcy na minusie

Protokół kontroli Urzędu Wojewódzkiego w MOPR w Chełmie, na który tak czekali śledczy z Białej Podlaskiej, w końcu dotarł do chełmskiego magistratu. Oficjalnie znana jest już dokładna kwota, jaką pracownica działu świadczeń wyprowadziła z ośrodka w ciągu blisko ośmiu lat. Teraz odpowiedzialnym za wypłaty na bieżąco patrzy się na ręce, zaś od kwietnia ma zostać wprowadzone nowe narzędzie do kontroli zatrudnionych w miejskim ośrodku.

Na oficjalne wyniki prokuratorskiego śledztwa przyjdzie jeszcze chwilę zaczekać, ale wszystko wskazuje na to, że droga, w którą ono zmierza, w końcu się wyklarowała. Bo o tym, że jedna z pracownic MOPR w Chełmie latami wyprowadzała pieniądze z puli świadczeń rodzinnych, wiadomo było od blisko dwóch lat – sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak zdesperowana i przyparta do muru kobieta popełniła samobójstwo na torach.

Ale, jak tłumaczył w grudniu ub. r. Jacek Drabarek, z-ca prokuratora okręgowego w Białej Podlaskiej, do rozstrzygnięcia wciąż pozostawała kwestia, czy trwający latami proceder był efektem wyłącznie wyrachowanego działania jednej kobiety czy nieudolności i nieprawidłowości ze strony przełożonych. Pomóc śledczym w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie miały głównie wyniki trwającej do końca roku w ośrodku pomocy kontroli Urzędu Wojewódzkiego. Te już spłynęły do Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Chełmie.

– Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń odnośnie aspektu organizacyjnego realizowanego zadania. Chełmski MOPR korzysta z takiego samego systemu obsługi świadczeń, jak inne tego typu jednostki. Przyznanie i wypłata świadczeń rodzinnych następuje w oparciu o złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – informuje Dominik Gil z Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm.

Jak wynika z protokołu kontroli UW, złodziejski proceder nieżyjącej już pracownicy trwał dokładnie od 1.06.2010 r. do 28.02.2018 r. W tym czasie kobieta należne innych pieniądze przelewała na te same dwa rachunki bankowe. W ten sposób z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych zniknęło łącznie 278 404 zł.

– W celu zapobieżenia w przyszłości podobnym nadużyciom wprowadzono dodatkowe działania prewencyjne: comiesięczna kontrola zgodności kwot wypłaconych świadczeń z wydanymi decyzjami, zgodność numeru rachunku bankowego ze zleceniami beneficjenta na podstawie wyrywkowej kontroli list wypłat; comiesięczna analiza danych w systemie pod kątem zgodności z wydaną decyzją w celu uniknięcia podwójnych wypłat; ograniczenie uprawnień użytkownikom systemu do obsługi świadczeń (nie każdy pracownik może wykonywać wszystkie czynności w procesie rozpatrywania wniosku i wypłaty świadczenia); wyznaczono osoby do weryfikacji numeru rachunku bankowego wskazanego przez beneficjentów z numerem rachunku bankowego wprowadzonym do systemu informatycznego do obsługi świadczeń; wprowadzono system zmiany grup klientów przyporządkowanych do danego pracownika – wymienia D. Gil. – Ponadto od 1 kwietnia 2020 roku firma, z której oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych korzystają pracownicy wydziału świadczeń w chełmskim MOPR, wprowadza narzędzia kontrolno-weryfikujące poprawność procesów merytorycznych. pc