Dostały nominacje na szeryfów

Małgorzata Topolska – bibliotekarz Oddziału dla Dzieci z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie – została nominowana do tytułu „Szeryfa Praw Dziecka”. Oprócz niej wyróżniono też Marię Pogonowską oraz Annę Hołowacz-Zacharską.

Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie przystąpiła do projektu edukacyjnego UNICEF pt. „Szkoła z Prawami Dziecka”. Celem akcji było zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, uświadomienie ich konsekwencji w codziennym życiu oraz kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego. Koordynatorem projektu była Monika Zguczyńska, a o jego realizację w maju i czerwcu 2019 roku zadbał Samorząd Uczniowski.

Przeprowadzono głosowanie, podczas którego uczniowie wybrali trzy osoby nominowane do odznaczenia „Szeryf Praw Dziecka”. Nominowani zostały: Maria Pogonowska, Małgorzata Topolska i Anna Hołowacz–Zacharska. Uczniowie z S.U. oraz klasy VI b przygotowali uroczysty apel. Przypomniano w nim najważniejsze prawa dzieci oraz zaprezentowano sylwetki nominowanych.

Następnie pan dyrektor i członkowie S.U. wręczyli trzem paniom odznaczenia i pamiątkowe dyplomy. Na koniec uroczystości uczniowie z klas młodszych zaprezentowali się w przygotowanych piosenkach.

Każdego roku ok. 10 grudnia w szkole organizowany jest uroczysty apel poświęcony prawom człowieka i dziecka. (b)