Dotacja na kościół nie wszystkim się podoba

Uchwała w sprawie przekazania dotacji dla Parafii Polskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gorzkowie-Osadzie, nie wszystkim się spodobała. – Dlaczego pieniądze z gminnej kasy, na które także i ja się składam jako podatnik, mają iść na jakikolwiek kościół? – irytuje się mieszkaniec gminy. Wicewójt Gorzkowa nie widzi w tym nic niestosownego. Przypomina, że to pieniądze pochodzące z rządowej dotacji, a tak wydane środki przyczyniają się do poprawy wizerunku całej gminy.

W piątek (23 lutego) Rada Gminy Gorzków podjęła uchwałę w sprawie „przyznania dotacji celowej dla Parafii Polskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gorzkowie-Osadzie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków”. Dokument jeszcze przed obradami wzbudził spore kontrowersje.

– To nie pierwsza tego typu sytuacja, że gmina chce dać pieniądze na jakiś kościół – irytuje się nasz Czytelnik, mieszkaniec gminy Gorzków. – Czy już naprawdę nie mamy na co wydawać kasy? Jest np. mnóstwo dróg do zrobienia, przydałyby się nowe chodniki, nowe oświetlenie – wylicza. Mężczyzna uważa, że samorządy nie powinny dotować tego typu instytucji. – Mamy państwo świeckie, czy wyznaniowe? – zastanawia się.

Piotr Cichosz, wicewójt gminy Gorzków, zauważa przede wszystkim, że pieniądze jakie gmina uchwałą przekazuje na prace przy Parafii Polskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gorzkowie-Osadzie, zostały przez urząd pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. – To ok. 150 tys. zł. Gmina zabezpiecza wkład własny w wysokości 3 tys. zł – informuje Cichosz.

Zakres prac ma objąć wymianę dachu oraz wykonanie opaski odwadniającej wokół kościoła. – Po przyjęciu uchwały natychmiast wszczynamy procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy. Zadanie ma być zrealizowane i rozliczone do końca tego roku. Kościół jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków i remonty takich obiektów mogą być finansowane ze środków publicznych. Tego rodzaju działania nie powinny wzbudzać kontrowersji, bo większość zabytków w gminie to obiekty sakralne, ich ochrona poprawia estetykę miejscowości i przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej – przekonuje wicewójt. (kg)

News will be here