Dożynki w Białopolu

Ze względu na epidemię tradycyjnych uroczystości dożynkowych w gminie Białopole nie było. Mieszkańcy spotkali się za to na mszy świętej w intencji rolników. Za ich trud i ciężką pracę dziękował Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole.

Mszę świętą celebrowali: ks. Piotr Rawlik – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Buśnie oraz ks. Marian Wyrwa – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu. Podczas nabożeństwa poświęcono wieńce dożynkowe. Zgodnie z tradycją – starostowie dożynek – Anna i Marek Suwała ze Strzelec – Kolonii chleb upieczony z tegorocznej mąki złożyli jako dar ołtarza.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Białopola, Buśna, Horeszkowic i Strzelec – Kolonii, Strzelec, Teremca, Teresina i Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą” wykonały wieńce, za które otrzymały nagrody. Z kolei Józef Ciszewski – gminny poeta ludowy zaprezentował swój wiersz o żniwach. Uroczyście powitano też ks. M. Wyrwę, który objął urząd proboszcza. (opr. mo)