Dożynki w Gminie Siedliszcze

Dzielenie chleba między mieszkańcami to tradycja, która od lat towarzyszy obchodom gminnych dożynek w Siedliszczu.

Burmistrz miasteczka Hieronim Zonik, przewodniczący rady gminy Wiesław Prażmowski, księżą z miejscowej parafii a także starostowie dożynek – Katarzyna Remiś i Rafał Sadowski częstowali zgromadzonych chlebem z tegorocznej mąki. Na uczestników uroczyści czekały też inne poczęstunki – wypieki kół gospodyń wiejskich oraz grochówka. A towarzyszyły im występy zespołów muzycznych, pokazy cyrkowe i motocyklowe. Odbył się konkurs na tradycyjny wieniec i chleb dożynkowy, najlepsze ciasto i tradycyjną nalewkę. A na koniec imprezy zaśpiewał Robert Janowski. (b)

News will be here