Droga tak zła, że może się zapaść?

Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego przy ulicy Weteranów 15 na Wieniawie jest w fatalnym stanie

Mieszkańcy centralnej części Wieniawy tracą cierpliwość. Stan drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Weteranów 15 jest katastrofalny. – Grozi zapadnięciem się do znajdującej się w tym miejscu przed laty kotłowni – alarmują lokalni społecznicy. Zarządca drogi, Agencja Mienia Wojskowego, zadeklarowała naprawę dojazdu.


Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego przy ulicy Weteranów 15 na Wieniawie jest jednym z tych miejsc Lublina, które nie przynoszą miastu chluby, a blisko stąd do kampusu akademickiego UMCS i Alei Racławickich, głównej arterii śródmieścia.

Niestety, wystarczy zjechać z Racławickich tuż za skwerem, naprzeciw Szpitala Wojskowego. Dojazdówka nie leży jednak na działce gminy, a na gruncie Agencji Mienia Wojskowego. Droga sypie się i to dosłownie.

„Obecny stan drogi grozi jej zawaleniem do pomieszczeń starej kotłowni, która znajdowała się kiedyś w tym miejscu. To zagraża życiu i zdrowiu ludzi korzystających z tej drogi” – pisze do AMW Tomasz Makarczuk, przewodniczący zarządu dzielnicy Wieniawa. Nie ukrywa rozgoryczenia, że zarządca drogi od lat nie czyni nic, by zmienić fatalny stan drogi.

– To swego rodzaju ponaglenie. Tam jest drogowa katastrofa. Nie trzeba nic dodawać – mówi w rozmowie z nami.

Obiecują naprawę

Po ponaglającym piśmie T. Makarczuka zapytaliśmy w AMW o plany dotyczące remontu drogi, którą teraz zarządzają wojskowi. AMW przymierza się do prac naprawczych. – Agencja podjęła już działania związane z naprawą nawierzchni na drodze dojazdowej do budynku przy ul. Weteranów 15. Obecnie trwa wybór wykonawcy tej usługi. Termin rozpoczęcia prac zależny jest od przeprowadzenia procedury zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – odpowiedziała Małgorzata Weber, rzecznik prasowy AMW.

Sprzedając wystawiliby się na roszczenia

Przed laty dyskutowano o możliwym odkupie działki z drogą przez gminę. Do konkretnych ustaleń nie doszło. W wysłanej do nas informacji AMW wyjaśnia, że odsprzedaż działki drogowej jest niemożliwa, gdyż właściciele mieszkań utraciliby wtedy dojazd, co dawałoby im prawo do roszczeń. – AMW nie ma możliwości sprzedaży tej nieruchomości np. na rzecz gminy Lublin. Działka nr 3/62 stanowi działkę podwórkową dla budynku przy ul. Weteranów 15, dlatego w tym przypadku zastosowanie mają przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami, dające uprawnienia w zakresie roszczeń zarówno właścicielom lokali, jak i Skarbowi Państwa. Stąd też Agencja, jako reprezentant Skarbu Państwa, nie może sprzedać działki, ponieważ pozbawiłaby tym samym właścicieli lokali mieszkalnych drogi dojazdowej – wyjaśnia M. Weber.

Mieszkańcy podejmowali próby porozumienia. Na ich zapytania AMW wysłała propozycję umowy obligacyjnej. Konsensusu jednak nie osiągnięto.– Agencja Mienia Wojskowego proponowała wielokrotnie podpisanie umowy najmu nieruchomości sąsiadującej, na której jest zlokalizowana droga dojazdowa. Umożliwiłoby to korzystanie z nieruchomości poprzez m.in. dokonywanie napraw, remontów i ulepszeń terenu, a przede wszystkim dałoby tytuł prawny do dojazdu i dojścia do budynku. Wspólnota nie wyraziła zgody na zawarcie stosownej umowy obligacyjnej, tym samym uniemożliwiła wykonanie remontu we własnym zakresie – kończy rzeczniczka AMW. BCH