Drogi powiatowe i gminne z PROW-u

(15 czerwca) Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiat włodawski jako jedyny otrzyma dofinansowanie aż do trzech dróg. Gminy powiatu także będą remontowały z tego programu swoje drogi. Ale nie wszystkie. Z różnych powodów – zbyt słabej oceny ich wniosku lub… braku chęci.

– To wielki sukces powiatu – mówi Adam Panasiuk, wicestarosta włodawski. – Dzięki środkom PROW będziemy mogli przebudować trzy ważne dla nas odcinki dróg powiatowych: w Hannie drogę w kierunku Janówka, w Urszulinie w kierunku Wereszczyna oraz drogę Uhrusk – Łukówek. Prace na dwóch pierwszych wykonamy w 2017 r., a w Uhrusku być może uda nam się rozpocząć inwestycję jeszcze w tym roku. Cieszymy się również pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami naszych gmin, tym bardziej, że w kilku przypadkach (np. wnioski gminy Urszulin) nasze partnerstwo w realizacji inwestycji dało dodatkowy punkt, co pozwoliło na „załapanie się” na listę do dofinansowania. Dofinansowania PROW-u są dla nas pierwszym etapem w poprawie stanu naszych dróg. W najbliższym czasie będą rozstrzygnięcia innych konkursów, m.in. tzw „schetynówek”, RPO czy środków transgranicznych. Jeżeli nam się powiedzie, to czeka na nas w najbliższym czasie wiele inwestycji, które znacznie poprawią wizerunek naszych dróg powiatowych.
Powiat włodawski wyremontuje trzy odcinki dróg za ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie około połowę. Najdroższy będzie remont odcinka drogi nr 1733L Uhrusk – Łukówek – ponad 2,2 mln zł, z czego dofinansowanie państwa to prawie 1,4 mln zł. Nieco mniej, bo niecałe 1,5 mln zł, wyniesie koszt drogi powiatowej nr 1717L Wereszczyn – Urszulin. Czeka nas też remont drogi w Hannie (w stronę Janówki) za pół miliona złotych.
Dwie drogi wyremontuje z tego programu również gmina Wola Uhruska. Konkretnie w Siedliszczu i w samej Woli.
W gminie Urszulin przebudowana zostanie droga w Dębowcu,
w Zawadówce, w Nowym Załuczu i w Przymiarkach.
Gmina Hańsk wzbogaci się o przebudowę dróg w Rudce Łowieckiej i Bukowskim Lesie.
Z kolei gmina Włodawa nie doczeka się remontu ul. Szkolnej w Orchówku oraz dróg gminnych w Stawkach i Korolówce, ponieważ zabraknie w tym programie na te inwestycje pieniędzy.
Podobnie w gminie Wyryki. Mimo pozytywnej weryfikacji nie otrzyma dofinansowania na odcinki dróg w Suchawie, Adampolu, Wyrykach Adampolu, Kaplonosach i w Horostycie.
Nie wiadomo dlaczego, na liście zgłoszonych nie ma dróg gminnych z Hanny czy też Starego Brusa. Czyżby tam drogi były już w tak doskonałym stanie i nie wymagały żadnych remontów? Miasto Włodawa nie mogło się ubiegać w ramach PROW o dofinansowania. (pk)

Gmina Włodawa bez dotacji

Żaden z wniosków gminy Włodawa, złożonych na początku bieżącego roku do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o dofinansowanie inwestycji drogowych, nie uzyskał wystarczającej liczby punktów. Gmina aplikowała o dotacje na przebudowę dróg lokalnych w Orchówku (ul. Szkolna) na łączną wartość 557 501 zł, w Stawkach (droga gminna nr 104159L, przy świetlicy) na łączną kwotę 411 516 zł oraz w Korolówce (droga gminna nr 104439L) – na 201 485 zł.
– Wnioski były składane na drogi, które miały największą szansę na uzyskanie dofinansowania – mówi wójt gminy Tadeusz Sawicki. – Jednak już pierwsze kryterium oceny, którym był dochód na mieszkańca, pozbawiło nas czterech punktów, obniżając ich liczbę do czternastu. Kolejny punkt został odjęty za brak linii światłowodowej przy projektowanych drogach. To przesunęło nasze wnioski na liście rankingowej do grupy, która nie otrzymała dofinansowania. Dlatego też, jeszcze w roku bieżącym, wykonamy nakładkę asfaltową w Korolówce, a ciąg ulic w Orchówku zgłosimy jesienią do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. (a)