Drogi z Polskiego Ładu będą z opóźnieniem

Zmianą budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej, zmianami miejscowych planów zagospodarowania, opiniowaniem sześciu wniosków o otwarcie kasyna gry i skargami na prezydenta Lublina zajmą się radni w ten czwartek, na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin.

Zmiana w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej dotyczy zmniejszenia dochodów miasta w sumie o ponad 10,3 mln zł do wysokości nieco ponad 2,56 mld zł i zmniejszenia wydatków o 8,9 mln zł do wysokości przeszło 2,77 mld zł i tym samym zwiększenia deficytu o 1,47 mln zł do kwoty ponad 211,3 mln zł. Zmiana wynika głównie ze zdjęcia z tegorocznego budżetu 15 mln zł złotych, jakie miasto planowało wydać na projekt „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina” obejmującego budowę ul. Bliskiej i Skowronkowej. Na jego realizację Lublin dostał 95% dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, a budowa ulic miała się rozpocząć latem tego roku i zakończyć w grudniu 2023 r. Jak się okazuje inwestycja wyceniona na 34,67 mln zł została mocno niedoszacowana. Do ogłoszonego przez ZDiM przetargu stanęło, co prawda, aż pięć firm, ale z ofertami od ok. 42,5 mln zł (Konsorcjum PRD Lubartów i KPRD Lublin) do niemal 60 mln zł (Budimex). Miasto zamierza zwiększyć budżet zadania i przesunąć realizację projektu, wydłużając jego zakończenie do 2024 roku, zachowując 30 mln zł rządowej dotacji.

Bilety w górę

Radni głosować będą również nad uchwałą podwyższającą ceny biletów komunikacji miejskiej, co zapowiadaliśmy już w ubiegłym tygodniu.

Projekt zakłada, że cena biletu jednoprzejazdowego wzrośnie 4,20 zł na 4,60 zł, 15-minutowego z 2,80 zł na 3 zł, 40-minutowego z 3,60 zł na 4,00 zł, 90-minutowego z 4,40 zł na 4,80 zł, a dobowego z 12 zł na 13,20 zł. Pojawić się ma nowy bilet 6-godzinny w cenie 8,20 zł. Dla biletów w taryfie przystankowej bilety podrożeją od 2 do 6 groszy za przejechany przystanek. W górę pójdą również bilety okresowe i bilet turysty.

Konieczność podwyżki władze miasta tłumaczą rosnącą inflacją, drastycznym wzrostem cen paliw i energii, koniecznością zwiększenia wynagrodzeń kierowców oraz trudną sytuacją budżetu miasta spowodowaną m.in. wielomilionowym ubytkiem wpływów z udziału w PIT, jak również wciąż odczuwalnym od czasu pandemii Covid-19 zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji – w porównaniu z 2019 r. w 2021 r. był to spadek o 37% i w tym roku wciąż nie zostałby on zrekompensowany.

Skargi nieaktualne

Na sesji radni rozpatrzą również dwie skargi na prezydenta miasta złożone przez mieszkańców Hajdowa-Zadębia. Mieszkańcy skierowali je w kwietniu tego roku do ministra infrastruktury podnosząc, że od 12 lat miasto nie zrealizowało obietnicy wybudowania dwóch ulic w ich dzielnicy umożliwiających dojazd do posesji i firm położonych w rejonie ulic Hajdowskiej i Turystycznej. Minister przekierował skargę do właściwego organu, czyli rady miasta. Mieszkańcy, pisząc je obawiali się, że miasto nie rozstrzygnie ogłoszonego w marcu br. przetargu na budowę tych dróg, bo oferty znacznie przekraczały przeznaczony na inwestycję budżet (pisaliśmy o tym w poprzednich numerach – przyp. aut.). Na kwietniowej sesji radni na wniosek prezydenta zdecydowali jednak o dołożeniu brakującej kwoty i ZDiM wybrał wykonawcę. Projekty obydwu uchwał zakładają w tej sytuacji uznanie skarg na prezydenta jako niezasadne.

Las Vegas nie będzie

Radni w czwartek zaopiniują również aż sześć wniosków o lokalizację w Lublinie kasyna gry. Cztery z nich, złożone przez spółki: Casino Sp. z o.o., Medella S.A, Estrada Polska Sp. z o.o. i Novo Invest.pl dotyczą IBB Grand Hotel Lublin przy ul. Krakowskie Przedmieście 56. Estrada Polska i Novo Invest.pl wystąpiły również o pozytywne opinie dla lokalizacji kasyna gry przy ul. Kowalskiej 5.

I choć w każdym przypadku projekty uchwał zakładają pozytywne zaopiniowanie wniosków, a na poprzednich sesjach radni zaakceptowali wnioski Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych (ZPR), Medelli i Casina o lokalizację kasyna w hotelu Victoria przy ul. Narutowicza, nie musimy się obawiać, że Lublin zamieni się w stolicę hazardu. Przepisy pozwalają, by w mieście wielkości Lublina (do 500 tys. mieszkańców) działały, tak jak teraz, góra dwa stacjonarne kasyna. Obecnie prowadzą je ZPR i Casino, a obydwa mieszczą się w hotelu Victoria. Spółkom w przyszłym roku wygasają jednak koncesje, stąd i one, i inne firmy, chcące się o koncesję ubiegać, wystąpiły do miasta o pozytywne zaopiniowanie lokalizacji. Taka opinia miejscowej rady miasta jest niezbędna, by przystąpić do przeprowadzanego przez ministerstwo finansów przetargu na przyznanie koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here