Drogowcy wejdą na ul. Dziubińskiej

Wyremontowane zostaną dwa odcinki ulicy Heleny Dziubińskiej (boczna ul. Jana Kasprowicza). Roboty obejmą też fragment ulicy Dojazdowej. Przetarg w tej sprawie rozstrzygnął Zarząd Dróg i Mostów. Wszystkie prace mają zostać wykonane do 1 czerwca tego roku.


Na realizację inwestycji urzędnicy zamierzali maksymalnie przeznaczyć 280 tysięcy złotych brutto. Do Zarządu Dróg i Mostów wpłynęły trzy oferty. Najtańsza, którą złożyło Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie, opiewała na 267,5 tys. złotych. Właśnie ta firma zwyciężyła. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Wydział Zamówień Publicznych Zarządu Dróg i Mostów.

Pozostałe oferty były bowiem droższe. 300 tysięcy złotych zażyczyło sobie konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz spółki Altor z Mińska Mazowieckiego. Najdroższą ofertę złożył pruszkowski Strabag, który zaproponował ponad 587 tysięcy złotych. Wszystkie firmy oferowały 5-letni okres gwarancji.

Ulica Heleny Dziubińskiej (boczna ul. Jana Kasprowicza) ma zostać wyremontowana na odcinkach od posesji numer 1 do posesji nr 21 oraz od posesji numer 71 do skrzyżowania z ulicą Dojazdową. Oprócz remontu wspominanych odcinków ulicy Dziubińskiej w planie jest też remont odcinka ulicy Dojazdowej. Chodzi o fragment od posesji numer 2 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej. Wszystkie prace mają zostać wykonane do 1 czerwca tego roku.

Wykonawca będzie musiał „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski.

Grzegorz Rekiel