Drugi budżet obywatelski

Już drugi raz mieszkańcy Włodawy zdecydują, na co przeznaczyć 100 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego. Propozycje można składać do 30 maja.

– Ubiegłoroczna, pierwsza w historii naszego miasta edycja budżetu obywatelskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Dlatego w tym roku postanowiliśmy podwoić kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców.

Zakres zadań, które mogą być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, jest bardzo szeroki. Dotyczyć mogą m.in. remontów i przebudowy budynków będących własnością miasta, budowy placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, zagospodarowania skwerów i trawników, prowadzenia programów edukacyjnych oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Propozycje można składać do 30 maja za pośrednictwem formularza, który dostępny jest w sekretariacie włodawskiego ratusza oraz na stronie internetowej www.wlodawa.eu. Zgłoszenie propozycji musi uzyskać również pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców miasta. Propozycje, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną przedstawione mieszkańcom, którzy w głosowaniu wskażą te najbardziej potrzebne. Na podstawie wyników głosowania Burmistrz Włodawy wybierze propozycje do realizacji. (a)

Harmonogram budżetu obywatelskiego:

– 30 kwietnia-30 maja (do godz. 15.30) – składanie propozycji przez mieszkańców Włodawy
– 1-8 czerwca – weryfikacja zgłoszonych propozycji
– do 15 czerwca – ogłoszenie listy propozycji zakwalifikowanych do głosowania
– 16 czerwca-1 lipca – głosowanie mieszkańców miasta
– do 3 lipca – ogłoszenie wyników głosowania