Drugi rok bez uśrednień

Tak jak w 2022 roku powiat krasnostawski nie poniesie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, czyli tzw. uśrednień. Nauczyciele, po wszystkich wyliczeniach, w ciągu roku zarobili powyżej średniej.

Organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, mają obowiązek corocznie analizować wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. W razie nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danym roku wypłaca się im tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający, który został wprowadzony w 2008 r. i wynika Karty Nauczyciela.

Samorząd powiatu krasnostawskiego od początku funkcjonowania tego mechanizmu musiał wygospodarować na ten cel dodatkowe fundusze. W latach 2016-2020 była to kwota 1 mln 288 tys. zł. – Przeprowadzona analiza średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2022 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krasnostawski wykazała jednak, że średnie wynagrodzenia tej grupy zawodowej, zostały osiągnięte – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski, któremu podlega powiatowa oświata. – W związku z tym nie ma konieczności wypłacenia dodatku uzupełniającego za ubiegły rok.

Od 2019 roku w powiecie, co podkreśla Nowosadzki, sukcesywnie redukowano wysokość niedopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli. – Za 2019 rok była to kwota 188 tys. zł, za 2020 – 108 tys. zł, natomiast za 2021 rok samorząd powiatu po raz pierwszy nie poniósł kosztów wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – podkreśla wicestarosta.

– Dzięki przydzieleniu ok. 60 procentom nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach godzin ponadwymiarowych oraz uchwaleniu w 2020 roku nowego regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, kwot za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, wydatki ponoszone na wynagrodzenia nauczycieli są wyższe, niż zobowiązuje nas do tego Karta Nauczyciela – zaznacza Nowosadzki.

Wicestarosta podkreśla, że wydział oświaty krasnostawskiego starostwa dokonuje wnikliwej analizy arkuszy organizacyjnych na każdy nowy rok szkolny. – Zalecamy dyrektorom przydzielanie nauczycielom godzin ponadwymiarowych. M.in. dzięki temu po raz drugi jako powiat nie będziemy musieli wypłacać tzw. dodatków uzupełniających. Ta konsekwentna polityka oświatowa prowadzona w tej kadencji samorządu powiatowego przynosi pozytywne rezultaty i dla samorządu, i dla nauczycieli, którzy dostają wynagrodzenie za konkretnie wykonaną pracę – podsumowuje M. Nowosadzki. (s)

News will be here