Drugie kuszenie maturzystów

Ruszyła dodatkowa tura rekrutacji. Do wyboru jest kilkadziesiąt kierunków, zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych czy humanistycznych.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uruchomił dodatkowy nabór na studia I stopnia. Maturzyści mogą aplikować zarówno na kierunki typowo humanistyczne, np. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, historia sztuki, muzykologia, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka, ale w ofercie są też: informatyka w języku angielski, zarządzanie czy gospodarka przestrzenna. Najwięcej wolnych miejsc jest na europeistyce, kulturoznawstwie, pedagogice specjalnej, biotechnologii i retoryce stosowanej. Pełna lista kierunków znajduje się w serwisie rekrutacyjnym pod adresem: https://rekrut.kul.lublin.pl/rktoferta.html.
– Należy pamiętać, że wśród wymienionych kierunków jest wiele takich, które już mają wymaganą liczbę kandydatów, ale na prośbę dziekanów został rozszerzony limit miejsc lub odpowiadając na sugestie kandydatów, umożliwiono zainteresowanym stworzenie dodatkowej grupy – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.
Dodatkowy nabór odbywa się na tej uczelni w trybie wolnym, a decyzja w sprawie przyjęcia (lub nie) jest wydawana sprawnie – nie trwa to dłużej niż 24 godziny.

Aplikacja powiadomi o rekrutacji

– Kandydatów na studia w naszej uczelni zachęcamy do korzystania z nowej aplikacji mobilnej „UMCS – rekrutacja”. Jest to narzędzie ułatwiające przejście przez proces rekrutacji na studia. Umożliwia otrzymywanie najistotniejszych informacji dotyczących rekrutacji za pośrednictwem telefonu komórkowego wypo sażonego w system Android 4.0 lub nowszy – zachęca Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Podstawową zaletą aplikacji jest możliwość oderwania się od ekranu komputera w oczekiwaniu na informacje o wyznaczonym terminie składania dokumentów lub zaproszeniach na rozmowy kwalifikacyjne. Jednym z walorów jest także możliwość ustawienia częstotliwości powiadomień i wiadomości przychodzących.
Na UMCS 22 lipca ogłoszona została druga lista osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. W dniach 25-26 lipca będą przyjmowane dokumenty od kandydatów z tej listy. 27 lipca uczelnia wywiesi kolejną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca, a dokumenty od nich będą przyjmowane 28 lipca.
Obecnie trwa tutaj przedłużona rejestracja na różne kierunki studiów. Wśród nich są humanistyczne, takie jak: e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, filozofia, czy społeczne: europeistyka, kreatywność społeczna, turystyka historyczna. Ale znajdą się też propozycje dla wielbicieli przedmiotów matematycznych, np. fizyka, fizyka techniczna, matematyka czy kierunek prowadzony w języku angielskim: Science and Technology.
Również na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach można jeszcze zarejestrować się na agrochemię, administrację publiczną oraz public relations i doradztwo medialne.
Terminy zakończenia internetowej rejestracji kandydatów i zasady naboru podane są przy opisie każdego z kierunków.

Długi czas na zastanowienie

Uniwersytet Przyrodniczy daje abiturientom czas aż do 18 września. Mogą oni wybierać spośród blisko 30 kierunków, wśród których znajdują się m.in. bioinżynieria, turystyka i rekreacja, zootechnika, hipologia i jeździectwo, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, technologia żywności i żywienie człowieka oraz transport i logistyka.
Na Politechnice Lubelskiej kolejna tura zakończyła się 24 lipca. Po złożeniu przez kandydatów dokumentów będzie można określić, czy uczelnia uruchomi jeszcze rekrutację uzupełniającą.
MG