Druhowie zbiórka!

Druhowie z gminy Kamień na zbiórce podsumowali poprzedni rok i ustalili plany na 2024 r. Do strażaków trafił też nowy sprzęt.

Uroczystą zbiórkę urządzono w świetlicy wiejskiej w Kamieniu. W obecności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie i Komendanta Gminnego OSP przedstawicielom OSP z Czerniejowa, Kamienia, Pławanic i Strachosławia przekazano sprzęt, zakupiony z pozyskanych w ubiegłym roku dotacji. Do OSP Kamień trafiła drabina D10W, prądownica Turbo, 11 kompletów ubrań koszarowych i 2 hydronetki. Do pozostałych jednostek też trafił sprzęt, o który strażacy wnioskowali – opiewający na 2 tys. zł do OSP Czerniejów i OSP Pławanice – i opiewający na 5 tys. zł do OSP Strachosław. Podczas zbiórki druhowie podsumowali działalność poszczególnych jednostek w ubiegłym roku i przedyskutowali plany na rok bieżący. Brązową Odznaką Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego odznaczono Sławomira Niedzielę, dyrektora Rejonu Energetycznego PGE w Chełmie. Podczas spotkania pożegnano i podziękowano za dobrą współpracę Komendantowi Miejskiemu PSP w Chełmie, brygadierowi Arturowi Rutkowskiemu, który po 28 latach służby przechodzi na emeryturę. (opr. mo)

News will be here