Dyrektor bez konkurencji

Tylko jedna oferta wpłynęła na ogłoszony przez miasto konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Świdniku.
Na początku kwietnia świdnicki ratusz ogłosił postępowanie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7. Zainteresowani objęciem tej funkcji czas na składanie wymaganych dokumentów mieli do 21 kwietnia.
Jak informuje Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świdnik, konkurs został ogłoszony w związku z tym, że dotychczasowej dyrektor placówki, Ewie Marchlewskiej, kończy się pięcioletnia kadencja.
Na konkurs w wymaganym terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Według naszych nieoficjalnych informacji złożyła ją obecna szefowa Przedszkola nr 7. Wyniki konkursu oficjalnie zostaną ogłoszone 11 maja. (w)