Dyrektor „pośredniaka” pracy szukać nie musi

Małgorzata Sokół nie jest już dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jej obowiązki będzie pełnić Katarzyna Tokarczuk.


Ale Małgorzata Sokół nie podzieli losu klientów instytucji, którą do niedawna kierowała, otrzymała bowiem nową posadę w Urzędzie Miasta Lublin. Została zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych. Będzie sprawowała m. in. nadzór nad Miejskim Urzędem Pracy. – Pani Sokół od lat zawodowo była związana z pracą w samorządzie i bliskie są jej sprawy społeczne.

W związku z tym, że lubelski rynek pracy jest największy w województwie i wymaga aktywnego współdziałania samorządu z pracodawcami i wykorzystania możliwości, jakie dają środki unijne, chcemy wykorzystać jej dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie, by jak najefektywniej rozwijać lubelski rynek – tłumaczy Katarzyna Duma, rzecznik prasowy ratusza.

Obowiązki dyrektora WUP pełnić będzie Katarzyna Tokarczuk. – Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki na Politechnice Lubelskiej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. W WUP pracuje od 12 lat. Do jej obowiązków należało m.in. monitorowanie i nadzór postępów realizacji umów o dofinansowanie projektów, udział w pracach komisji oceny projektów oraz współpraca z urzędem marszałkowskim i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju – wymienia Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Tokarczuk pracowała też m.in. w Biurze Planowania Przestrzennego w Lublinie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie.

Katarzyna Tokarczuk jest również radną PiS w gminie Łopiennik.

Grzegorz Rekiel