Dyrektorski pat kulturalny

„Nierozstrzygnięciem” zakończył się 3 listopada br. konkurs na dyrektora Filharmonii Lubelskiej procedowany przez zwierzchnika tej instytucji kultury – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Nowego postępowania urząd na razie nie planuje. Obowiązki dyrektora FL nadal pełnić będzie Zuzanna Dziedzic.

Wstępnie do konkursu zgłosiło się sześciu kandydatów. Jednak w przesłuchaniach konkursowych wzięło udział czterech: Wojciech Rodek – poprzedni dyrektor tej instytucji, Paweł Kos-Nowicki – dyrygent chóru i orkiestry Warsaw Camerata, Dominik Mielko – dyrygent i wykładowca w Instytucie Muzyki UMCS, Marcin Sompoliński – poznański dyrygent i  kompozytor.

Przeprowadzenie trzech jawnych głosowań – zgodnie z przepisami w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury – nie przyniosło rozstrzygnięcia, gdyż żaden z uczestników konkursu nie uzyskał bezwzględnej większości głosów członków Komisji Konkursowej obecnych na posiedzeniu. Już w pierwszym odpadł Wojciech Rodek, który dostał jeden głos, a Kos-Nowicki i Mielko za każdym razem otrzymywali po cztery głosy.

– Komisja przekazała Zarządowi Województwa Lubelskiego protokół końcowy oraz powyższe informacje. O dalszym postępowaniu w kwestii wyłonienia dyrektora Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie zdecyduje Zarząd Województwa Lubelskiego, zgodnie z procedurami określonymi prawem – informuje Anna Nycz z Biura Prasowego w Kancelarii Marszałka, dodając, że obecnie nie przewiduje się kolejnego postępowania. A w grę wchodzi również powołanie nowego dyrektora bez konkursu.

Przypomnijmy, że od 1 września p.o. dyrektora filharmonii pełni Zuzanna Dziedzic poprzednio zastępca dyrektora za kadencji Wojciecha Rodka. Władze samorządu województwa nie przedłużyły mu kontraktu, mimo pasma ewidentnych sukcesów prowadzonej przezeń instytucji. Jeszcze wiosną tego roku marszałek skłaniał się przedłużyć mu kadencję, jednak dał posłuch krytyce ze strony kilku związkowców FL, po czym w lipcu ogłosił ów konkurs na dyrektorski fotel. MR