Dyrektorskie konkursy

Chełmski ratusz ogłosił konkursy na dyrektorów trzech placówek oświatowych. Do 4 maja aplikacje mogą składać kandydaci na dyrektorów przedszkoli Miejskich nr 11 i 14, a także Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie. Ale konkursów na dyrektorskie stołki wkrótce będzie więcej.

W tym roku kończą się kadencje dyrektorów wielu chełmskich placówek oświatowych. 14 kwietnia br. prezydent Chełma ogłosił konkursy na dyrektorów PM nr 11, PM nr 14 i SP nr 5. Kandydaci swoje aplikacje mogą składać w sekretariacie chełmskiego ratusza do 4 maja br. Do konkursów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Wśród dokumentów, które należy złożyć jest m.in. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego lub też stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

Wkrótce można się spodziewać kolejnych konkursów na stanowiska dyrektorskie w chełmskiej oświacie. (mo)