Dzieci będą miały miejsce dla siebie

Udało się. Po latach do miasta wróci świetlica środowiskowa. Dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia będą miały wreszcie miejsce dla siebie. Świetlica ma ruszyć już od października i zapewnić m.in. zajęcia sportowe, pomoc w nauce czy opiekę psychologa i logopedy.

Od kilku lat, podczas składania corocznych sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, dyrekcja placówki wskazuje ten sam problem – brak w mieście świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Teraz ma się to zmienić. Świetlica powstanie w budynku przy ul. Kopernika 25A, w ramach projektu „Bliżej rodziny”, na dofinansowanie którego MOPR kilka dni temu podpisał umowę.

Całkowita wartość projektu opiewa na 2 121 684,45 zł, z czego środki unijne to 1 803 431,78 zł, dotacja z budżetu państwa to 122 330,67 zł, zaś środki z budżetu miasta – 195 922 zł. Projekt ma być realizowany do 2022 roku, ale pracownicy MOPR mają nadzieję, że świetlica będzie istniała o wiele dłużej.

Z założenia ma przeciwdziałać ubóstwu, a znajdzie się w niej miejsce dla 30 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, pozostających pod opieką MOPR-u i korzystających z zasiłków. Oprócz pomocy w odrabianiu prac domowych podopieczni będą mogli – zamiast szwędać się po mieście z szemranym towarzystwem – po prostu spędzić w niej swój czas wolny czy wziąć udział w zajęciach sportowych. Świetlica ma zapewnić też wsparcie logopedy, psychologa i pedagoga, a rodzicom dzieci uczęszczających – darmowe porady prawne.

W ciągu wakacji lokal ma przejść gruntowny remont, a już w październiku do świetlicy będą kierowani przez pracowników socjalnych pierwsi podopieczni. Zatrudnienie ma znaleźć tam też kilku nauczycieli. (pc)