Dziecko niepełnosprawne – od diagnozy do terapii

W najbliższy piątek, 14 czerwca o godzinie 9, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Twardowskiego we Włodawie, rozpocznie się konferencja „Dziecko niepełnosprawne – od diagnozy do terapii”.

Konferencja jest adresowana do rodziców, nauczycieli, psychologów i wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat możliwości wsparcia dziecka niepełnosprawnego. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach, poczęstunek oraz komplet materiałów konferencyjnych.

W programie konferencji wykłady: „Wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych u dziecka” mgr Joanna Litwiniuk-Kupisz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie, „Zakres pomocy i wsparcia ze środków PFRON” mgr Urszula Rudko – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, „Kształtowanie kompetencji językowych dziecka niemówiącego” mgr Marta Łukowska-Almaszy – dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych w Białej Podlaskiej, „Opór czy agresja?

Fakty i mity na temat zachowań agresywnych dzieci ze spektrum autyzmu” dr Małgorzata Sitarczyk – psycholog kliniczny, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, „Patofizjologia rozwoju w okresie noworodkowym i niemowlęcym” Agata Dynkiewicz – lekarz rezydent Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz „Nowoczesne metody terapii dzieci niepełnosprawnych – prezentacja wybranych metod terapeutycznych (rehabilitacja, terapia behawioralna, terapia ręki)” – terapeuci SOSW we Włodawie.

Organizatorem konferencji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Twardowskiego we Włodawie oraz włodawskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych (SPONiP). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk. (a)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here