Dzięki unijnemu wsparciu inwestują w infrastrukturę

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało blisko 36 milionów złotych unijnej dotacji na realizację kolejnego projektu inwestycyjnego. Dzięki pozyskanym środkom firma zmodernizuje aż 23 km sieci ciepłowniczych. Wartość całego projektu wynosi 61,1 mln zł.


Projekt obejmuje sieci wybudowane w latach 1970-1990, które wymagają modernizacji z uwagi na poprawę bezpieczeństwa dostaw i rosnący popyt na ciepło systemowe. Inwestycje będą dotyczyć strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie.
LPEC dotychczas zawarł dwie umowy na dofinansowanie inwestycji w rozwój i modernizację lubelskiego systemu ciepłowniczego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji przekraczającą 60 mln zł. Łączna wartość projektów wynosi 100,5 mln zł.
Dofinansowane projekty wpisują się w realizację „Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2017-2021”. KB